Matrisberäkningar med för STM32?

PIC, AVR, Arduino, Raspberry Pi, Basic Stamp, PLC mm.
Användarvisningsbild
Al_Bundy
Inlägg: 2889
Blev medlem: 11 september 2012, 23:59:50
Ort: The U.S - Chicago
Kontakt:

Re: Matrisberäkningar med för STM32?

Inlägg av Al_Bundy »

Jo. Det var de jag var inne på. Ta bort double och in med float.
hummel
Inlägg: 1765
Blev medlem: 28 november 2009, 10:40:52
Ort: Stockholm

Re: Matrisberäkningar med för STM32?

Inlägg av hummel »

Lämpligt är att du gör define på alla datatyper du använder i din kod. Med andra ord skriv inte

Kod: Markera allt

int i;
float f;Utan så här

Kod: Markera allt

typedef signed char      S8;
typedef char         U8;
typedef short         S16;
typedef unsigned short    U16;
typedef float         F32;

Och så vidare så är det väldigt enkelt att byta kompilator eller CPU, du behöver enbart ändra några få typedefs. Al du verkar växla en del vad gäller definitionerna på dina flyttal.
henkebenke
Inlägg: 503
Blev medlem: 31 maj 2003, 10:42:37
Ort: Helsingborg

Re: Matrisberäkningar med för STM32?

Inlägg av henkebenke »

Nej, använd definitionerna i stdint.h om det ska vara portabelt. Eller gör det ändå...

Edit:
Och för flyttal så är storlekarna egentligen väl definierade enligt IEEE 754 men för att använda samma konvention så:

Kod: Markera allt

#include <stdint.h>
typedef float float32_t;
typedef double float64_t;
Användarvisningsbild
Al_Bundy
Inlägg: 2889
Blev medlem: 11 september 2012, 23:59:50
Ort: The U.S - Chicago
Kontakt:

Re: Matrisberäkningar med för STM32?

Inlägg av Al_Bundy »

Nu har jag skrivit klart ett program som estimerar matriserna A, B, C från mätdata. A, B, C är att en linjär dynamisk beskrivning i from av tillståndsmodeller. Istället för överföringsfunktioner.
Nu skulle jag vilja kolla om jag kan komplimera detta för STM32.

Algoritmen som jag används är Eigensystem Realization Algorithm och den användes bland annat för Hubbleteleskopet och än idag används den. Dels för att den är så simpel och man kan enkelt anpassa modellstorlekarna igenom ett knapptryck. Även här lyckas inte Lapack få ned singulära värden till nära noll. Ni vet denna debatt för några sidor bakåt? Där tydligen JAG som var problemet, men tydligen så var det C/C++ som inte kunde hantera skitvärden, enligt Armadillo.

Vad är det exakt jag behöver göra? Jag har komplimerat Lapack för single precision. Projektet är uppladdat. Ni behöver Eclipse för att öppna det.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Rick81
Inlägg: 668
Blev medlem: 30 december 2005, 13:07:09

Re: Matrisberäkningar med för STM32?

Inlägg av Rick81 »

Nu var det ju ingen som sa att det var du eller C/C++ som var problemet utan bara olika sätt algoritmerna hanterar skitdata vilket är irrelevant då du inte använder skitdatat ändå.

Vad händer om du försöker kompilera på stm32? Vilka fel får du?
Användarvisningsbild
Al_Bundy
Inlägg: 2889
Blev medlem: 11 september 2012, 23:59:50
Ort: The U.S - Chicago
Kontakt:

Re: Matrisberäkningar med för STM32?

Inlägg av Al_Bundy »

Jag klistrade in mitt bibliotek och länkade Lapack. Så här blev resultatet när jag komplimerade.
Den kan inte hitta lapack och blas.

Jag kanske måste kompilera CLapack för ARM?

Kod: Markera allt

12:49:56 **** Rebuild of configuration Debug for project OKIDERA ****
Info: Internal Builder is used for build
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/qr.o ../Src/LinearAlgebra/qr.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/main.o ../Src/main.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/triu.o ../Src/LinearAlgebra/triu.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/scale.o ../Src/LinearAlgebra/scale.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/powdiag.o ../Src/LinearAlgebra/powdiag.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_flash_ex.o ../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_flash_ex.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/chol.o ../Src/LinearAlgebra/chol.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/stm32f4xx_it.o ../Src/stm32f4xx_it.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/sub.o ../Src/LinearAlgebra/sub.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/svd.o ../Src/LinearAlgebra/svd.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/stm32f4xx_hal_msp.o ../Src/stm32f4xx_hal_msp.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_rcc_ex.o ../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_rcc_ex.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_tim_ex.o ../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_tim_ex.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal.o ../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_pwr_ex.o ../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_pwr_ex.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_uart.o ../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_uart.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_tim.o ../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_tim.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/lu.o ../Src/LinearAlgebra/lu.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/cut.o ../Src/LinearAlgebra/cut.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/det.o ../Src/LinearAlgebra/det.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/tran.o ../Src/LinearAlgebra/tran.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_dma_ex.o ../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_dma_ex.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_flash.o ../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_flash.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/diag.o ../Src/LinearAlgebra/diag.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_flash_ramfunc.o ../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_flash_ramfunc.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_pwr.o ../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_pwr.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_rcc.o ../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_rcc.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/print.o ../Src/LinearAlgebra/print.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/system_stm32f4xx.o ../Src/system_stm32f4xx.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -g -Wa,--no-warn -x assembler-with-cpp -specs=nano.specs -o startup/startup_stm32f401xe.o ../startup/startup_stm32f401xe.s 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/inv.o ../Src/LinearAlgebra/inv.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_gpio.o ../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_gpio.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/linsolve.o ../Src/LinearAlgebra/linsolve.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_dma.o ../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_dma.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/eye.o ../Src/LinearAlgebra/eye.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_cortex.o ../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_cortex.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/hankel.o ../Src/LinearAlgebra/hankel.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/toeplitz.o ../Src/LinearAlgebra/toeplitz.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/mul.o ../Src/LinearAlgebra/mul.c 
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -D__weak=__attribute__((weak)) -D__packed=__attribute__((__packed__)) -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xE -I../Inc -I/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/INCLUDE -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -I../Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -I../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -I../Drivers/CMSIS/Include -Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -fstack-usage -Wall -specs=nano.specs -o Src/LinearAlgebra/tril.o ../Src/LinearAlgebra/tril.c 
arm-atollic-eabi-gcc -o OKIDERA.elf Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal.o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_cortex.o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_dma.o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_dma_ex.o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_flash.o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_flash_ex.o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_flash_ramfunc.o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_gpio.o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_pwr.o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_pwr_ex.o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_rcc.o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_rcc_ex.o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_tim.o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_tim_ex.o Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_uart.o Src/LinearAlgebra/chol.o Src/LinearAlgebra/cut.o Src/LinearAlgebra/det.o Src/LinearAlgebra/diag.o Src/LinearAlgebra/eye.o Src/LinearAlgebra/hankel.o Src/LinearAlgebra/inv.o Src/LinearAlgebra/linsolve.o Src/LinearAlgebra/lu.o Src/LinearAlgebra/mul.o Src/LinearAlgebra/powdiag.o Src/LinearAlgebra/print.o Src/LinearAlgebra/qr.o Src/LinearAlgebra/scale.o Src/LinearAlgebra/sub.o Src/LinearAlgebra/svd.o Src/LinearAlgebra/toeplitz.o Src/LinearAlgebra/tran.o Src/LinearAlgebra/tril.o Src/LinearAlgebra/triu.o Src/main.o Src/stm32f4xx_hal_msp.o Src/stm32f4xx_it.o Src/system_stm32f4xx.o startup/startup_stm32f401xe.o -lm -llapack -lblas -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -T../STM32F401RE_FLASH.ld -specs=nosys.specs -static -L/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/BLAS -L/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1/F2CLIBS -Wl,-Map=OKIDERA.map -Wl,--gc-sections -Wl,--defsym=malloc_getpagesize_P=0x80 -Wl,--start-group -lc -lm -Wl,--end-group -specs=nano.specs 
/home/dell/Program/TrueSTUDIO/ARMTools/bin/../lib/gcc/arm-atollic-eabi/6.3.1/../../../../arm-atollic-eabi/bin/ld: cannot find -llapack
/home/dell/Program/TrueSTUDIO/ARMTools/bin/../lib/gcc/arm-atollic-eabi/6.3.1/../../../../arm-atollic-eabi/bin/ld: cannot find -lblas
collect2: error: ld returned 1 exit status

12:50:04 Build Finished (took 8s.637ms)

Kod: Markera allt

dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ arm-atollic-eabi-gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=arm-atollic-eabi-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/bin/../lib/gcc/arm-atollic-eabi/6.3.1/lto-wrapper
Target: arm-atollic-eabi
Configured with: /home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/src/gcc/configure --target=arm-atollic-eabi --prefix=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/install-native --libexecdir=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/install-native/lib --infodir=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/install-native/share/doc/gcc-arm-atollic-eabi/info --mandir=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/install-native/share/doc/gcc-arm-atollic-eabi/man --htmldir=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/install-native/share/doc/gcc-arm-atollic-eabi/html --pdfdir=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/install-native/share/doc/gcc-arm-atollic-eabi/pdf --enable-languages=c,c++ --enable-plugins --disable-decimal-float --disable-libffi --disable-libgomp --disable-libmudflap --disable-libquadmath --disable-libssp --disable-libstdcxx-pch --disable-nls --disable-shared --disable-threads --disable-tls --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-newlib --with-headers=yes --with-python-dir=share/gcc-arm-atollic-eabi --with-sysroot=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/install-native/arm-atollic-eabi --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --with-gmp=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/build-native/host-libs/usr --with-mpfr=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/build-native/host-libs/usr --with-mpc=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/build-native/host-libs/usr --with-isl=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/build-native/host-libs/usr --with-libelf=/home/build/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/build-native/host-libs/usr --with-host-libstdcxx='-static-libgcc -Wl,-Bstatic,-lstdc++,-Bdynamic -lm' --with-pkgversion='GNU Tools for ARM Embedded Processors (Build 17.03)' --with-multilib-list=atollicprofile
Thread model: single
gcc version 6.3.1 20170215 (release) [ARM/embedded-6-branch revision 245512] (GNU Tools for ARM Embedded Processors (Build 17.03)) 
dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ 

Jag testar ytterligare en gång till.

Kod: Markera allt

dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ make f2clib
( cd F2CLIBS/libf2c; make )
make[1]: Går till katalogen ”/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM/F2CLIBS/libf2c”
cp signal1.h0 signal1.h
cp sysdep1.h0 sysdep1.h
arm-linux-gnueabi-gcc -c f77vers.c
arm-linux-gnueabi-gcc -c i77vers.c
arm-linux-gnueabi-gcc -c -DSkip_f2c_Undefs -O3 -I../../INCLUDE main.c
ld -r -x -o main.xxx main.o
ld: main.o: omlokaliseringar i vanlig ELF (EM: 40)
ld: main.o: omlokaliseringar i vanlig ELF (EM: 40)
main.o: fel då symboler lades till: Filen är i fel format
Makefile:22: recipe for target 'main.o' failed
make[1]: *** [main.o] Error 1
make[1]: Lämnar katalogen ”/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM/F2CLIBS/libf2c”
Makefile:41: recipe for target 'f2clib' failed
make: *** [f2clib] Error 2
dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ 

Här är make filen. Är det något som jag måste ändra här, för att CLAPACK ska passa för ARM Cortex-m4?

Kod: Markera allt

# -*- Makefile -*-
####################################################################
# LAPACK make include file.                    #
# LAPACK, Version 3.2.1                      #
# June 2009		                        #
####################################################################
#
# See the INSTALL/ directory for more examples.
#
SHELL = /bin/sh
#
# The machine (platform) identifier to append to the library names
#
PLAT = _LINUX
# 
# Modify the FORTRAN and OPTS definitions to refer to the
# compiler and desired compiler options for your machine. NOOPT
# refers to the compiler options desired when NO OPTIMIZATION is
# selected. Define LOADER and LOADOPTS to refer to the loader
# and desired load options for your machine.
#
#######################################################
# This is used to compile C libary
CC    = gcc (Kanske man ska byta ut gcc mot "arm-none-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11" ?
# if no wrapping of the blas library is needed, uncomment next line
#CC    = gcc -DNO_BLAS_WRAP
CFLAGS  = -O3 -I$(TOPDIR)/INCLUDE
LOADER  = gcc
LOADOPTS =
NOOPT   = -O0 -I$(TOPDIR)/INCLUDE
DRVCFLAGS = $(CFLAGS)
F2CCFLAGS = $(CFLAGS)
#######################################################################

#
# Timer for the SECOND and DSECND routines
#
# Default : SECOND and DSECND will use a call to the EXTERNAL FUNCTION ETIME
# TIMER  = EXT_ETIME
# For RS6K : SECOND and DSECND will use a call to the EXTERNAL FUNCTION ETIME_
# TIMER  = EXT_ETIME_
# For gfortran compiler: SECOND and DSECND will use a call to the INTERNAL FUNCTION ETIME
# TIMER  = INT_ETIME
# If your Fortran compiler does not provide etime (like Nag Fortran Compiler, etc...)
# SECOND and DSECND will use a call to the Fortran standard INTERNAL FUNCTION CPU_TIME 
TIMER  = INT_CPU_TIME
# If neither of this works...you can use the NONE value... In that case, SECOND and DSECND will always return 0
# TIMER   = NONE
#
# The archiver and the flag(s) to use when building archive (library)
# If you system has no ranlib, set RANLIB = echo.
#
ARCH   = ar
ARCHFLAGS= cr
RANLIB  = ranlib
#
# The location of BLAS library for linking the testing programs.
# The target's machine-specific, optimized BLAS library should be
# used whenever possible.
#
BLASLIB   = ../../blas$(PLAT).a
#
# Location of the extended-precision BLAS (XBLAS) Fortran library
# used for building and testing extended-precision routines. The
# relevant routines will be compiled and XBLAS will be linked only if
# USEXBLAS is defined.
#
# USEXBLAS  = Yes
XBLASLIB   =
# XBLASLIB  = -lxblas
#
# Names of generated libraries.
#
LAPACKLIB  = lapack$(PLAT).a
F2CLIB    = ../../F2CLIBS/libf2c.a
TMGLIB    = tmglib$(PLAT).a
EIGSRCLIB  = eigsrc$(PLAT).a
LINSRCLIB  = linsrc$(PLAT).a
F2CLIB		 = ../../F2CLIBS/libf2c.a
Jag testade även det, men det gav följande resultat. Jag skapade en symbolisk länk mellan Atollic's GCC och /usr/bin/ på Linux, där orginal GCC ligger.

Kod: Markera allt

dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ make f2clib
( cd F2CLIBS/libf2c; make )
make[1]: Går till katalogen ”/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM/F2CLIBS/libf2c”
arm-atollic-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=c11 -c f77vers.c
as: okänd flagga ”-mcpu=cortex-m4”
Makefile:90: recipe for target 'f77vers.o' failed
make[1]: *** [f77vers.o] Error 1
make[1]: Lämnar katalogen ”/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM/F2CLIBS/libf2c”
Makefile:41: recipe for target 'f2clib' failed
make: *** [f2clib] Error 2
dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ 
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
Al_Bundy
Inlägg: 2889
Blev medlem: 11 september 2012, 23:59:50
Ort: The U.S - Chicago
Kontakt:

Re: Matrisberäkningar med för STM32?

Inlägg av Al_Bundy »

Ingen som vet. Jag testar att köra med Atollic's GCC, dvs "arm-atollic-eabi-gcc". Men jag får bara detta mystiska error.

Kod: Markera allt

dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ make f2clib
( cd F2CLIBS/libf2c; make )
make[1]: Går till katalogen ”/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM/F2CLIBS/libf2c”
arm-atollic-eabi-gcc -c f77vers.c
as: okänd flagga ”-meabi=5”
Makefile:90: recipe for target 'f77vers.o' failed
make[1]: *** [f77vers.o] Error 1
make[1]: Lämnar katalogen ”/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM/F2CLIBS/libf2c”
Makefile:41: recipe for target 'f2clib' failed
make: *** [f2clib] Error 2
dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ 

Kod: Markera allt

as: okänd flagga ”-meabi=5”
Det kanske inte går att kompilera Clapack för ARM?
Användarvisningsbild
lillahuset
Gått bort
Inlägg: 13969
Blev medlem: 3 juli 2008, 08:13:14
Ort: Norrköping

Re: Matrisberäkningar med för STM32?

Inlägg av lillahuset »

Sluta tjattra och ta reda på vad felmeddelandet betyder istället.
arm-atollic-eabi-gcc -c f77vers.c
as: okänd flagga ”-meabi=5”
Makefile:90: recipe for target 'f77vers.o' failed
Användarvisningsbild
Al_Bundy
Inlägg: 2889
Blev medlem: 11 september 2012, 23:59:50
Ort: The U.S - Chicago
Kontakt:

Re: Matrisberäkningar med för STM32?

Inlägg av Al_Bundy »

Ja. Och VAD betyder detta? Du tror inte jag har sökt efter vad det kan betyda?
Användarvisningsbild
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 39626
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping
Kontakt:

Re: Matrisberäkningar med för STM32?

Inlägg av sodjan »

#: gcc.c:7148
#, gcc-internal-format
msgid "unrecognized option '-%s'"
msgstr "okänd flagga \"-%s\""

Lite sökningar på "meabi"ger vid handen att det har med PowerPC att göra...
-meabi
-mno-eabi
On System V.4 and embedded PowerPC systems do (do not) adhere to the Embedded Applications Binary Interface (eabi) which is a set of modifications to the System V.4 specifications. Selecting -meabi means that the stack is aligned to an 8 byte boundary, a function __eabi is called to from main to set up the eabi environment, and the -msdata option can use both r2 and r13 to point to two separate small data areas. Selecting -mno-eabi means that the stack is aligned to a 16 byte boundary, do not call an initialization function from main, and the -msdata option will only use r13 to point to a single small data area. The -meabi option is on by default if you configured GCC using one of the powerpc*-*-eabi* options.
Så, så som du bygger, så känns inte "-meabi" igen, och det är ju det som meddelandet säger, eller hur?
Användarvisningsbild
Al_Bundy
Inlägg: 2889
Blev medlem: 11 september 2012, 23:59:50
Ort: The U.S - Chicago
Kontakt:

Re: Matrisberäkningar med för STM32?

Inlägg av Al_Bundy »

Ja, men hur ska man kompilera? Vi säger att jag väljer kommandot

Kod: Markera allt

arm-none-eabi-gcc
Då får jag detta meddelande.

Kod: Markera allt

dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ make f2clib
( cd F2CLIBS/libf2c; make )
make[1]: Går till katalogen ”/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM/F2CLIBS/libf2c”
arm-none-eabi-gcc -c f77vers.c
arm-none-eabi-gcc -c i77vers.c
arm-none-eabi-gcc -c -DSkip_f2c_Undefs -O3 -I../../INCLUDE main.c
ld -r -x -o main.xxx main.o
ld: main.o: omlokaliseringar i vanlig ELF (EM: 40)
ld: main.o: omlokaliseringar i vanlig ELF (EM: 40)
main.o: fel då symboler lades till: Filen är i fel format
Makefile:22: recipe for target 'main.o' failed
make[1]: *** [main.o] Error 1
make[1]: Lämnar katalogen ”/home/dell/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM/F2CLIBS/libf2c”
Makefile:41: recipe for target 'f2clib' failed
make: *** [f2clib] Error 2
dell@dell-Precision-M6400:~/Program/CLAPACK-3.2.1-ARM$ 
Då tydligen är filen i fel format. Så hur ska man tackla ett sådant problem?
Användarvisningsbild
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 39626
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping
Kontakt:

Re: Matrisberäkningar med för STM32?

Inlägg av sodjan »

Ja, säg det... :-)
*Jag* vet absolut nada/zero/zilch om GCC eller något annat relaterat.
Men det är väl det här som är själva nöjet med röriga och dåligt
dokumenterade open source prylar... :-)
Användarvisningsbild
Al_Bundy
Inlägg: 2889
Blev medlem: 11 september 2012, 23:59:50
Ort: The U.S - Chicago
Kontakt:

Re: Matrisberäkningar med för STM32?

Inlägg av Al_Bundy »

Nu ska vi inte kasta skit på GCC. Finns många företag som använder sig av GCC. Men jag håller med att dem borde ha förklarat bättre.
Användarvisningsbild
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 39626
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping
Kontakt:

Re: Matrisberäkningar med för STM32?

Inlägg av sodjan »

Det är säkert inget fel på GCC, och det är sannolikt inte GCCs "fel" att du får meddelandet.
Något ger ju GCC med en option som inte är giltig i det aktuella fallet, vad ska GCC göra åt det?

Och vad är det som ska förklaras bättre? "unrecognized option" är väl så tydligt det kan bli...
Om du skickar in "-xyz" till GCC så kan ju inte GCC börja gissa vad det skulle ha varit.

Nej, det är så klart de prylar som du försöker bygga som är lite svajiga, inte GCC...
Användarvisningsbild
Al_Bundy
Inlägg: 2889
Blev medlem: 11 september 2012, 23:59:50
Ort: The U.S - Chicago
Kontakt:

Re: Matrisberäkningar med för STM32?

Inlägg av Al_Bundy »

CLapack svajjigt? Det är ju beprövade saker :)

Annars så är biblioteket snabbt. Jag räknar ut en 72*72 matris på någon millisekund med SVD. Det är bra gjort. Det är dessutom snabbare än GNU Octave, med några millisekunder typ 3-4.
Skriv svar