Skapa komponent Sketchup

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

Hur man använder Sketchup finns det redan så många guider på så det går jag inte in på, denna guide visar hur man förbereder en Sketchup-fil för import till Wings3D.

Innehåll

Från Sketchup till Wings3D

Program som används

Google Sketchup Open Source

Autodesk FBX Converter Free. Sök efter FBX Converter.

Wings3D Open Source


Steg för steg

1. Rita komponenten i skala 1000:1, 1mm i verklighetn motsvarar 1m i Sketchup.

2. Exportera sketchup-filen som COLLADA 3D fil.


3. Öppna dae-filen och konvertera den till fbx-format med FBX Converter.

4. Spara fbx-filen i valfri katalog.


5. Öppna fbx-filen och konvertera den till obj-format.

6. Spara obj-filen i valfri katalog.


Du har nu en fil i ett format som kan importeras till Wings3D.


Redigera i Wings3D

Importera obj-filen i Wings3D. Modellen är nu väldigt stor men anledningen att rita den i meter i Sketchup är att kunna få med små detaljer.


Zooma ut så du ser hela modellen.


Modellen består nu av flera delar som inte sitter ihop utan det första man gör är att kombinera modellen till en del.

Klicka på den röda kuben uppe i mitten så del-markering är vald.

Klicka på alla delarna modellen består av så hela modellen blir rödmarkerad.


Högerklicka någonstans på arbetsytan och välj Combine.

Modellen har nu kombinerats till en sammansatt del.


Högerklicka någonstans på arbetsytan och välj Scale Uniform.

Rör inte musen efter du klickat utan tryck Tab för Manuel Input, skriv 1% som skalfaktor för att skala om modellen till verklig storlek.

Modellen är nu i rätt storlek för KiCAD.


Klicka Tools och välj Center - All.

Modellen är nu centrerad och redo för orientering och ev färgsättning.


Orienteringen på komponrnten verkar blir rätt direkt så det man måste ställa in är höjden över kretskortet.

Fortsätt här: Ändra granskningshåll till X-axeln för att se modellen från kortsidan

Personliga verktyg