Hur man tillverkar kretskort

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

Standardmetoden för att tillverka kretskort hemma i utvecklingssyfte är:

 • Skapa PCB layouten i ett CAD program för elektronik.
 • Kalibrera skrivaren så att måtten blir de rätta. Bl.a kan man lägga ut komponenterna på en testutskrift pappret för att bekräfta att skalan är rätt.
 • Skriv ut layouten på genomskinlig OH-film eller Veläng (smörpapper och standardpapper kan också gå bra med lång exponeringstid).
 • Lägg kretskortslaminatet med OH-film ovanpå i en låda som belyser med UV ljus under ca 10 minuter.
 • Doppa kortet i framkallare. Normal framkallningstid är ca 5-10 minuter.
 • Gnid kortet hårt med hushållspapper för att få bort eventuell lös fotoresist.
 • Stoppa ner kortet i ett bad av etsningsvätska. Normal reaktionstid är ca 5-10 minuter starkt beroende på reaktivitet.
 • Skölj.
 • Ta bort fotoresisten med stålull (tex Svinto).
 • Tvätta av med en bit hushållspapper och alkohol för att få bort tvålen i stålullen.

Nödvändlig utrustning:

 • Dator med CAD mjukvara
 • Skrivare
 • OH-plastfilm
 • Kretskortslaminat med UV känslig beläggning
 • Belysningsbox med UV-ljus.
 • Syratålig låda.
 • Kemikalie: Framkallare.
 • Kemikalie: Etsningsvätska t.ex H2O2 eller FeCl3

Snabbare/billigare varianter är:

 • Skriv ut direkt på PCB och etsa (kräver modifierad skrivare).
 • Fräsa ut banor direkt på kretskortslaminatet. Kräver dock dyr XYZ rigg.

Förvaring av etsvätska:

 • Glaskärl, t.ex vinflaskor.
 • Plastbehållare av vissa hårdplaster. Vita utfällningar, sprickor mm innebär att den är osäker.
 • Behållaren måste ha ett lufthål för att syrgas som produceras skall kunna komma ut.
Personliga verktyg