Optokopplare

Från ElektronikWikin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En optokopplare består av en lysdiod och en fototransistor i en sluten kapsel. När lysdioden lyser börjar fototransistorn att leda. Genom att inte koppla ihop lysdioden med kretsen som fototransistorn kopplas till får man galvanisk isolering mellan kretsarna. Tillfällen då man vill ha galvanisk isolation kan vara t. ex. om man kopplar en mikroprocessor till en motorstyrning, som har separat matning, och vill skydda mot strömspikar och störningar från motorn.

Vanliga optokopplare är PC817 och 4N35.

Att koppla in optokopplare:

I databladen för optokopplaren kan man hitta optokopplarens CTR (Current Transfer Ratio) vilket är strömmen genom lysdioden / strömmen genom transistorn. Högre CTR är bättre då man kan driva lysdioden med lägre ström. Strömmen genom dioden bör dimensioneras så att man kan dra den ström man behöver genom transistorn. Har man t.ex en CTR på 50% betyder det att 5mA genom dioden ger att transistorn kan leda 2.5 mA. Lysdioden är oftast en IR diod som har framspänningsfall på ca 1,2 V. Viktigt att försäkra sig om att kretsen som ska driva optokopplaren klarar att sänka, eller ge den ström som går genom lysdioden, speciellt med äldre IC-kretsar. Med PIC är det inga problem eftersom utgångarna kan sänka och ge 25 mA.

På transistorsidan kopplas kollektorn till matningspänning genom ett motstånd (pull-up). Signalen ut tas mellan motstånd och transistor. Emittern kopplas till jord. Man kan även koppla tvärt om för att få sann (icke-inverterad) signal (pull-down). Motståndet dimensioneras så att kretsen som tar emot signalen får tillräckligt med ström, samtidigt bör man inte ha för högt motstånd för att inte få långsamma uppåtflanker när lysdioden släcks. Om mer ström krävs så kan man koppla en transistor efter optokopplarens transistor. Val av motstånd är det som är svårast när man använder optokopplare, speciellt vid höga frekvenser. Läsning av datablad och Spice-simulering är en god väg att gå.

Ett tips är att kolla in .pdf-filen som jesse har postat i den här tråden: EF: Hur 4N35 optokopplare fungerar...