Tonkontroller, Elbasar

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

Jag tänkte lägga till lite info om hur tonstacken i kända elbasar är uppbyggd och hur man bäst löder ihop dessa.

60-tals Jazz Bass

Bild:60s.png

Det vanliga är att man jordar mot baksidan av potentiometrarna, men för en pålitlig lösning rekommenderas att alla jordar löds mot en gemensam lödpunkt, t.ex. lödörat på utgångsjacket eller en skruv som skruvas in i träkroppen, som sedan ansluts till kontollplattan och kopparskölden (om sådan finns). Microfonernas jordar (svart kabel) bör dras separat till jordpunkten.

Jazz Bass med Blend

Bild:blend.png

De två 500k potentiometrarna (R1 och R2) skall vara en stereopotentiometer. Vad jordningen beträffar gäller samma som för ovanstående schema.

Tack till Lyle Caldwell på TalkBass.com för schemat.

Jazz Bass med serie/parallell brytare

Bild:serpar.png

S1 och R1 är en potentiometer med push/pull-brytare inbyggd.

Personliga verktyg