Stegmotor

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

Här finns en länk som på ett mycket enkelt och illustrativt sätt visar hur en stegmotor och drivare jobbar i microsteg repektive helsetg:[1] Du ändrar hastighet och riktning med hälp av skjutreglaget "Dauerlauf". Med knapparna "Einzelbild" kan du stega ett steg i taget och du väljer mikrosteg eller helsteg med knapparna "Mikroschritt" respektive "Vollschritt".

Personliga verktyg