RS-232

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

RS-232 är en Amerikansk standard som definierar ett elektriskt signalgränssnitt för seriell överföring. Den elektriska kopplingen är baserad på gemensam jordreferens. Spänningar mellan +3 .. +15 volt resulterar i den logiska nivån "0" och spänningar mellan -3 .. -15 volt resulterar i "1".

Vad slags signalering som skall användas definieras inte i RS-232 standarden. Men asynkron kommunikation med 8 databitar, N-ingen paritet, 1 stopbit är vanlig.

Utgångarna skall tåla kortslutning och en öppenkrets spänning på max 25 volt. Allvarliga problem uppstår om det är skillnad i jordspänningsnivå (GND) mellan ihopkopplade enheter vilket kan resultera i skadliga strömmar eller spänningar. Vilket i sin tur utgör risk för elchock, brand och inte minst skada på utrustning. Oftast går någon av seriekretsarnas utgångar sönder. En vanlig orsak är att utrustning sitter på olika faser i vägguttaget eller långt ifrån varann med stor belastning på elnätet som ger samma effekt.

Det finns begränsningar när det gäller kapacitans och hastighet osv. Hastigheter över 20 000 bit/s är utanför standarden. Hastigheten 9600 bit/s brukar vara en hastighet som oftast fungerar bra. En vanlig PC dator klarar oftast 300 - 115 200 bit/s. Kabellängder över 10 meter kan bli problematiska om inte kablar mm anpassats speciellt för syftet.

Vanliga kontaktdon som används är DB-25 eller DE-9.

Signal Ursprung DB-25 pin DE-9 pin
Namn Typiskt syfte Förkortning DTE DCE
Data Terminal Ready Indikerar närvaro av DTE till DCE. DTR 20 4
Data Carrier Detect DCE är ansluten till telefonlinjen. DCD 8 1
Data Set Ready DCE är redo att ta emot kommandon och data. DSR 6 6
Ring Indicator DCE har detekterat inkommande ringsignal på telefonlinjen. RI 22 9
Request To Send DTE begär att DCE förebereded sig på att ta emot data. RTS 4 7
Clear To Send Indikerar att DCE är redo att ta emot data. CTS 5 8
Transmitted Data Överför data från DTE till DCE. TxD 2 3
Received Data Överför data från DCE till DTE. RxD 3 2
Common Ground GND gemensam 7 5
Protective Ground PG gemensam 1


Bättre alternativ till RS-232, om möjlighet finns är RS-422 och RS-485 då dessa använder differentiell signalering.

Externa länkar

Personliga verktyg