Litteratur

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Svensk litteratur

Elektromagnetiskafält

Benda, S. (1990). Störningsfri elektronik. Elektromagnetisk kompatibilitet. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Engström L.A. (2000). Elektromagnetism. Från bärnsten till fältteori. Lund: Studentlitteratur.

Elsäkerhet

Åkerlind, U. (1990). Elsäkerhet. Lund: Studentlitteratur.

Kretsanalys

Alfredsson, A. och Rajput, R.K. (2009). Elkretsteori. Stockholm: Liber AB.

Kretselektronik

Fägerholt P.O. (2001). Handbok om elektronikkomponenter CLR. Utgåva 10. CLR-Konsult.

Karnebäck, S. (1995). ELFA-boken. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Analogteknik

Lundqvist, H. (1992). Analog kretselektronik. Stockholm: Liber AB.

Molin, B. (2001). Analog elektronik. Lund: Studentlitteratur.

Digitalteknik

Syntes

Sjöholm, S. Lindh, L. (2003). VHDL för konstruktion. Lund: Studentlitteratur.

Matematik

Analys

Lennerstad, H. (2005). Envariabelanalys - ideer och kalkyler. Stockholm: Liber AB.

Datorberäkningar

Jönsson, P. (2005). Modeller och beräkningar med GNU Octave. Lund: Studentlitteratur.

Signaler och system

Emanuelsson, A. (1993). Signaler och kretsar. Lund: Studentlitteratur.

Svärdström, A. (1999). Signaler och system. Lund: Studentlitteratur.


Mikroelektronik

Jeppson, K.O. (1984). Halvledarteknik. Lund: Studentlitteratur.


Datavetenskap

Markesjö, G. (1978). Mikrodatorns ABC : elektroniken i ett mikrodatorsystem. Stockholm : Esselte studium. (Persondatormuseum Abc80.net har en scannad bok för nedladdning [1].)

Engelsk litteratur

Audio

Benson, K. B. (1988). Audio Engineering Handbook. New York: McGraw-Hill.

Brixen, E. B. (2001). Audio Metering. Denmark: Broadcast Publishing and DK Audio A/S.

Davis, G. and Jones, R. (1989). Sound Reinforcement Handbook. Second edition. Milwaukee: Hal Leonard Corporation.

Self, D. (2010). Audio Engineering Explained. Burlington: Focal Press.

Whitaker, J. and Benson, B. (2002). Standard Handbook of Audio and Radio Engineering. New York: McGraw-Hill.

Kretselektronik

Sedra, A. S. and Smith, K. C. (2004). Microelectronic Circuits Fifth edition. New York: Oxford University Press.


Trådar om litteratur

Litteratur om elinstallationer, tips efterfrågas!

Litteraturförteckning för mixerbordskonstruktion

Nybörjarlitteratur om rör, på svenska

Svensk litteratur

Personliga verktyg