LaTeX introduktion

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

I forumet så blir:

[tex]\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=-\frac{\mu_0q}{4\pi}\left[\frac{c\,\hat{\mathbf{n}}\times \vec{\beta}}{\gamma^2R^2(1-\vec{\beta}\mathbf{\cdot}\hat{\mathbf{n}})^3}+ \frac{\hat{\mathbf{n}}\times[\,\dot{\vec{\beta}}+\hat{\mathbf{n}}\times(\vec{\beta} \times\dot{\vec{\beta}})]}{R\,(1-\vec{\beta}\mathbf{\cdot}\hat{\mathbf{n}})^3} \right]_{\mathrm{retarded}} \qquad (1)[/tex]

I wikin så blir:

<math>\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=-\frac{\mu_0q}{4\pi}\left[\frac{c\,\hat{\mathbf{n}}\times \vec{\beta}}{\gamma^2R^2(1-\vec{\beta}\mathbf{\cdot}\hat{\mathbf{n}})^3}+ \frac{\hat{\mathbf{n}}\times[\,\dot{\vec{\beta}}+\hat{\mathbf{n}}\times(\vec{\beta} \times\dot{\vec{\beta}})]}{R\,(1-\vec{\beta}\mathbf{\cdot}\hat{\mathbf{n}})^3} \right]_{\mathrm{retarded}} \qquad (1)</math>)

Till:
Misslyckades med att tolka formel. (Konvertering till PNG-format misslyckades; kontrollera om latex, dvips, gs och convert är korrekt installerade): \mathbf{B}(\mathbf{r},t)=-\frac{\mu_0q}{4\pi}\left[\frac{c\,\hat{\mathbf{n}}\times \vec{\beta}}{\gamma^2R^2(1-\vec{\beta}\mathbf{\cdot}\hat{\mathbf{n}})^3}+ \frac{\hat{\mathbf{n}}\times[\,\dot{\vec{\beta}}+\hat{\mathbf{n}}\times(\vec{\beta} \times\dot{\vec{\beta}})]}{R\,(1-\vec{\beta}\mathbf{\cdot}\hat{\mathbf{n}})^3} \right]_{\mathrm{retarded}} \qquad (1)


Inmatning Resultat
[tex]\sqrt{2}[/tex] Misslyckades med att tolka formel. (Konvertering till PNG-format misslyckades; kontrollera om latex, dvips, gs och convert är korrekt installerade): \sqrt{2}
[tex]e^{i + \pi} + 1 = 0[/tex] Misslyckades med att tolka formel. (Konvertering till PNG-format misslyckades; kontrollera om latex, dvips, gs och convert är korrekt installerade): e^{i + \pi}+1=0
[tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex] Misslyckades med att tolka formel. (Konvertering till PNG-format misslyckades; kontrollera om latex, dvips, gs och convert är korrekt installerade): \frac{1}{\sqrt{2}}
[tex]\int \limits_a ^b f(x)d[/tex] Misslyckades med att tolka formel. (Konvertering till PNG-format misslyckades; kontrollera om latex, dvips, gs och convert är korrekt installerade): \int \limits_a ^b f(x)dx

Misslyckades med att tolka formel. (Konvertering till PNG-format misslyckades; kontrollera om latex, dvips, gs och convert är korrekt installerade): \sqrt{534}


Externa länkar

Personliga verktyg