Induktans

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

Induktansen (spolen) bygger upp ett magnetfält när ström flödar igenom den. Detta medför att spolen är strömtrög eftersom strömändring medför magnetfältsändring och magnetfält är tröga att förändra (jämför med en massa som är trög att accelerera). Induktansen kommer att inducera en späning som motverkar strömändringar. Likström kommer flyta utan motstånd. växelström däremot kommer uppfatta induktansen som en Impedans eftersom ett nytt magnetfält måste byggas upp i andra riktningen när strömen byter riktning.

Induktanser kan med fördel användas till att dämpa strömspikarlikström genom att sättas i serie med kretsen.

En kapacitans i serie eller parallellt med en induktans kommer att bilda en LC-krets vilken kommer få en självsvängningsfrekvens.

Beräkning av egenlindade spolar

L = (0,394 * r² * N²)/(9 * r + 10 * l)

r = Spolens radie i [cm]
l = Spolens längd i [cm]
L = Induktans i mikro Henry [µH]
N = Antal varv

Spolens längd ska vara > 0.67 * r

Bäst Q-värde fås när längden är lika med diametern.

Alternativ i SI grundenheter:

L = (0,394 * 10-4 * r² * N²)/(9 * r + 10 * l)
r = Spolens radie i [m]
l = Spolens längd i [m]
L = Induktans i Henry [H]
N = Antal varv
Personliga verktyg