Gnuplot

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

gnuplot är ett kommandotolksprogram som kan skapa två- och tre-dimensionella grafer av funktioner, data, och "data fits".

Exempel 1

Med en datafil "logg.txt" som innehåller:

0 5
1 19
2 32
3 38
4 19

Enkelt exempel med gnuplot v3,5

gnuplot
set output '/tmp/bild.png'
set data style lines
plot "logg.txt" using 1:2

Exempel 2

Exempel från tråden Temperaturvisning på hemsida (Raspberry-Pi):

"logg.txt":

2013-01-24 19:22:59 23.75 -11.187
2013-01-24 19:28:01 23.687 -11.562
2013-01-24 19:33:04 23.625 -11.312
2013-01-24 19:38:06 23.687 -11.687
2013-01-24 19:43:09 23.687 -11.75
#!/usr/bin/gnuplot
reset
set terminal png size 1250,700
set object 1 rectangle from screen 0,0 to screen 1,1 fillcolor rgb"#E6E6FA" behind

set output '/var/www/bild.png'
set multiplot

set xdata time
set timefmt "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
set format x "%H:%M\n%d/%m"
set xlabel "Timme/datum"

set ylabel "Inomhustemperatur"
set yrange [15:28]

set y2label "Utomhustemperatur"
set y2range [-20:10]
set y2tics nomirror
set y2tics

set title "Temperatur"
set key reverse Left outside
set grid

set style data lines

plot "logg.txt" using 1:3 axes x1y1 lw 3 title "inomhus", "" using 1:4 axes x1y2 lw 3 title "utomhus"#
Exempel på graf

Externa länkar

Personliga verktyg