Frekvenssvar

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

Frekvenssvaret för en krets anger förstärkningen mellan ingång och utgång beroende av signalens frekvens.

Ofta ser man i specifikationen för audioutrustning 20 Hz till 20 kHz ±3 dB där 20 Hz och 20 kHz är brytpunkterna vid -3 dB. Dock ska man vara medveten om att frekvenssvaret kan variera med 6 dB för denna specifikation inom de satta gränserna.

Anges inget amplitudförhållande efter brytfrekvenserna antar man oftast ±3 dB.

Frekvenssvar hos kablar

För skärmade kablar får signalledaren en kapacitans mot skärmen. Är skärmen kopplad till jord kan man modellera frekvenssvaret genom att ställa upp ett RC-filter där resistansen R utgörs av källans utimpedans och kapacitansen C av den totala kapacitansen längs med kabeln mot jord.

Praktiskt gäller det vid långa kabellängder att ha en låg utimpedans hos signalkällan.

Personliga verktyg