Elektronikrengöring

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök
 • Tops
 • Tandborste
 • Diskmaskin utan diskmedel
 • Ultraljudstvätt
 • Dusch
 • Destillerat vatten
 • Ren alkohol
 • Isopropanol
 • Butangas eller annat som dunstar snabbt
 • Torkning i ugn 50 °C
 • Vakuum under 5 mBar som sänker vattnets kokpunkt
 • Dammsugarmunstycke av ledande material och jordplatta under kretskortet
 • Tryckluft
 • Allmänna föroreningar eller redan påbörjade korrosionsrester på elektroniken kan man förskölja/penseltvätta med ett milt lösningsmedel som t.ex MCF800 (avsett som billig flusstvätt) men det kan även lösa plastytor. T.ex fett i potentiometrar och vissa limmer som brukar användas för att t.ex hålla neoprenkuddar på plats på mönsterkort.
 • Diesel/Terpentin löser gammal sot, ultraljud får den att lossna (undvik dock diesel med en utspädning av RME rapsmetylester)
 • Tumregeln är att kortare kolväten löser längre kolväten, om skilnaden är liten
 • Klorrester kan lösas genom att tvätta omväxlande med etanol och natriumtiosulfat
 • Grönsåpa löser utmärkt vegetabiliska oljeprodukter. Det biter på t.ex cellulosabaserad trätjära (utfälls vid träbrand), men fungerar betydligt sämre på petroleumbaserad tjära
 • Lacknafta som finns i två huvudvarianter, löser sot
 • Kraftigt kokande metanol ger ultraljudsliknande resultat men kräver dragskåp mm (explosiv gasblandning >6% i luft)
 • Oxid såsom aluminiumoxid eller järnrost som inte kan tas bort på annat sätt, prova EDTA
 • Sotrester kan med fördel lösas med ickepolärt, organiskt lösningsmedel. Som t.ex kemiskt ren bensin eller liknande petroleumdestillat.
 • Yes diskmedel är bland de bästa tensiderna som finns på att dispergera icke polära ämnen i vatten
 • Tensider kan ev fungera i alkohol
 • Klorrester kan lösas med zinkoxid löst i etanol
 • Bikarbonat i ren vattenfri metanol
 • Vaccumtorkning

Sot från bränder

 1. Avjoniserat vatten (obs! vatten kan lösa upp klorrester)
 2. Såpa och varmvatten
 3. Små penslar
 4. Spola under kranen
 5. Avsluta med avjoniserat vatten
 6. Torka i 50 °C under 48 timmar

Torkning

Isopropanol eller högkoncentrerad sprit så som spolarvätska, T-sprit, eller finsprit löser vatten. Minst 40%, helst 96%. Diskmedel sänker kapillärkraften hos vatten.

 1. Ugn på 50 °C
 2. Isärplockad apparat, t.ex mobiltelefon i grund balja som fylls med vattenabsorberande material som helt täcker alla delarna. Det går bra med torkat matris som ej tillagats alternativt hushållspaper i matmixern tills det har en grovlek i paritet med kokkaffe.
 3. Efter en halvtimmes torkning i ugnen
 4. Ta upp delarna och bada de i sprit igen
 5. Ny torkning med nytt ris

Varningar:

 1. Explosionsrisk vid stora mängder spritångor i ugn
 2. Nylonskjorta och hasande med tofflor på filt-golv bidrar till statisk elektricitet
Personliga verktyg