Distorsion

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

Distorsionsformer

* Dämpning.

* Icke-rak frekvensgång.

* Fasdistorsion. Påverkar endast stereobilden.

* Harmonisk distorsion. Extra övertoner på grund av olinjär förstärkare.

* Intermodulationsprodukter. Inträffar om flera toner spelas i samma olinjära förstärkare. Om tonerna Fil:F1.png och Fil:F2.png spelas hörs en tredje ton med frekvensen Fil:F1-F2.png.

* Brus.

Distorsion till följd av digitalisering

* Kvantiseringsbrus. Avrundningsfelet hos varje sampling bildar ett brus. För varje extra bit i upplösningen minskar bruset med 6 dB. För 16-bit upplösning får vi ett signal-brus-förhållande på 16*6 dB = 96 dB, dock kan detta mätas på annat sätt och då med annat resultat.

* Vikningsdistorsion. Inträffar då man inte filtrerar bort frekvenser som är högre än halva samplingsfrekvensen.

* Distorsion till följd av hård komprimering. Svaga övertoner avrundas bort och vi får ett dovt ljud.


Psykologi

Oftast tycker vi att harmonier av udda grad (3:e, 5:e, 7:e,...) låter mer motbjudande än jämna grader (2:a, 4:e, 6:e,...). Vi tenderar också att tycka högre harmonier (6:e, 7:e) låter motbjudande.

Intermodulationsprodukter upplevs mer motbjudande än harmonisk distorsion då intermodulationsprodukter inbringar nya toner som inte ligger i harmoni med orginalsignalen.

Personliga verktyg