Digital potentiometer

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

En digitala potentiometer är som namnet antyder en potentiometer vars värde kan ändras digitalt. Detta är inte att förväxla med en motorpotentiometer där en motor vrider på en vanlig elektromekansik potentiometer. Den interna uppbyggnaden kan variera men en vanlig teknik är att ha ett nät av fast resistanser och sedan så väljs signalvägen med hjälp av transistorer som styrs digitalt.

Styrning

Digitala potentiometrar finns i många olika utförande med varierande interface mot omvärlden. SPI eller I2C är väldigt vanligt men även enklare varianter med en STEP/DIRECTION (Steg/Riktning) styrning finns tillgängliga. De senare styrs genom att man med en puls på STEP-ingången "vrider" potentiometern ett steg och riktningen, uppåt eller neråt, bestäms av om DIRECTION-ingången är hög eller låg.

Minne

En stor skillnad mellan digitala och elektromekaniska potentiometrar är att vissa digitala tappar sitt inställda värde när matningsspänningen bryts. Det finns dock varianter som behåller sitt värde eller antar ett visst förinställt värde vid spänningstillslag.

Ljud

Alla digitala potentiometrar är tyvärr inte lämpliga för audiosignaler eller andra känsliga växelspänningssignaler. Vid ändring av värde uppstår det brus då utsignalen kopplas bort för en kort stund. För att undvika detta har några tillverkare tagit fram kretsar som byter värde endast när signalen genomgår nollgenomgången. På engelska kallar man denna teknik för zero-crossing.

Tabell 1. Kommersiella integrerade kretsar i bokstavsordning.

 • AD5290, Analog Devices, $1.97 (1000 st, 2011-06-23).
 • DS1881, Dallas Semiconductor, $0.94 (1000 st, 2011-06-23).
 • DS1882, Dallas Semiconductor, $1.16 (1000 st, 2011-06-23).
 • ISL22102, Intersil, $1.52 (1000 st, 2011-06-23).
 • LM1971, National Semiconductor, $1.15 (1000 st, 2011-06-23).
 • LM1972, National Semiconductor, $2.00 (1000 st, 2011-06-23).
 • LM1973, National Semiconductor, $2.10 (1000 st, 2011-06-23).
 • MAS6116, MAS, ?.
 • MAX5407, Maxim, $0.79 (1000 st, 2011-06-23).
 • MAX5408, Maxim, $1.55 (1000 st, 2011-06-23).
 • MAX5409, Maxim, $2.11 (1000 st, 2011-06-23).
 • MAX5410, Maxim, $1.55 (1000 st, 2011-06-23).
 • MAX5411, Maxim, $2.11 (1000 st, 2011-06-23).
 • MAX5456, Maxim, $1.47 (1000 st, 2011-06-23).
 • MAX5457, Maxim, $1.47 (1000 st, 2011-06-23).
 • MAX5486, Maxim, $1.57 (1000 st, 2011-06-23).
 • PGA2310, Texas Instruments, $8.20 (1000 st, 2011-06-23).
 • PGA2311, Texas Instruments, $3.95 (1000 st, 2011-06-23).
 • PGA2320, Texas Instruments, $7.95 (1000 st, 2011-06-23).
 • PGA4311, Texas Instruments, $7.45 (1000 st, 2011-06-23).
Personliga verktyg