Decibel

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

Decibel är ett mått på kvoten mellan två kvantiteter. Urspungsmåttet är bel där decibel är en 1/10 av bel. Definitionen av bel är tiologaritmen av kvoten mellan två effekter

Misslyckades med att tolka formel. (Konvertering till PNG-format misslyckades; kontrollera om latex, dvips, gs och convert är korrekt installerade): Bel = \log\left(\frac{P1}{P0}\right) .

Anget i decibel får vi

Misslyckades med att tolka formel. (Konvertering till PNG-format misslyckades; kontrollera om latex, dvips, gs och convert är korrekt installerade): dB = 10 \log\left(\frac{P1}{P0}\right)


Över samma resistans kan vi använda oss av spänningar enligt

Misslyckades med att tolka formel. (Konvertering till PNG-format misslyckades; kontrollera om latex, dvips, gs och convert är korrekt installerade): P = U\cdot I = {U^2}{R}


Misslyckades med att tolka formel. (Konvertering till PNG-format misslyckades; kontrollera om latex, dvips, gs och convert är korrekt installerade): dB = 10 \log \left(\frac{U_1^2 R}{U_0^2 R} \right) = 10 \log\left(\frac{U_1^2}{U_0^2}\right)


Med hjälp av logaritmreglen får vi

Misslyckades med att tolka formel. (Konvertering till PNG-format misslyckades; kontrollera om latex, dvips, gs och convert är korrekt installerade): dB = 20 \log \left(\frac{U_1}{U_0}\right)


Logaritmregler som är användbara om man endast har tillgång till den naturliga logaritmen ln(x):

logax = logbx/logba = ln(x)/ln(a)

Har man t.ex en kvot på 3/34 mellan ingående och utgående effekt så kan den räknas om till ljuddecibel med:

dBA = 10 ln(3/34) / ln(10)

Olika mått inom audio

* dBm refererar till 1 mW över 600 Ω vilket blir 0,775 V.

* dBu refererar till 0,775 V, vilket gör måttet brukligt över resistanser andra än 600 Ω också. Har även förr betecknas dBv vilket ej är att rekommendera.

* dBV refererar till 1 Vrms.

Vanliga arbetsnivåer i audioutrustning

För HiFi-utrustning brukar man använda en arbetsnivå på -10 dBV vilket är ca 0,316 Vrms.

Hos studioapparatur har man något högre signalnivåer på +4 dBu vilket är ca 1,23 Vrms.

Personliga verktyg