AC-motor

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

AC-motorn har två olika huvudgrupper och ett antal undergrupper för vardera motortyp. De båda huvudgrupperna är asynkron- och synkronmotor vilka har fått sitt namn efter hur rotorn roterar. En BLDC-motor, eller borstlös DC-motor, är egentligen en permanentmagnetiserad synkronmotor och behandlas därför under detta stycke.


Innehåll

Synkronmotor

En synkronmotor har en stator med lindningar som sitter fasförskjutna mot varandra. Dessa skapar ett magnetfält som roterar med det synkrona varvtalet. Rotorn består av en magnet som strävar efter att ligga i linje med detta magnetfält. En synkronmotor kan inte starta direkt från nätet eftersom statorns magnetfält då roterar så fort att rotorn kommer att uppleva magnetfältet som vaggande.

Synkronmotorn har två undergrupper som har att göra med hur rotorn är magnetiserad, dels den elektriskt magnetiserade som har en elektromagnet som rotor och dels den permanentmagnetiserade som har en permanentmagnet som rotor.

Elektriskt magnetiserad

I en elektriskt magnetiserad synkronmotor har man en rotor som består av ett antal rotorlindningar samt två släpringar för att föra in strömmen i rotorn. Det är den vanligaste typen av generator vid elproduktion och har utmärkt verkningsgrad(ofta 90-95%). Det enklaste sättet att hitta en elektriskt magnetiserad synkronmotor är att köpa en bilgenerator från en skrot och löda bort regulator och likriktardioder.


Permanentmagnetiserad

Den permanentmagnetiserade synkronmotorn har en rotor som är en permanentmagnet. Verkningsgraden är mycket utmärkt, 95-98%, och den har en stor användning i elhybrid- och elbilar från Europa och Japan(i USA används asynkronmotorer). Det är inte så lätt att hitta permanentmagnetiserade synkronmotorer i storlekar större än modellmotorer, men som motor i modellsammanhang är den mycket stor. Dock kallas den då borstlös DC-motor, men är i själva verket en AC-motor. Datorfläktar är en annan stor gren där permanentmagnetiserade synkronmotorer är helt dominerande.

Asynkronmotorn

Kortsluten rotor

(vad heter det på svenska?)

En asynkronmotor med kortsluten rotor är den absolut vanligaste typen av trefasmotor eller tvåfasmotor som finns. Enfasmotorer med startkondensator är egentligen en tvåfasmotor, där lindningarna är förskjutna 90° mot varandra. Kondensatorn ger upphov till en liten fasförskjutning vilken är tillräcklig för att få ett magnetfält som roterar. En asynkronmotor med kortsluten rotor är otroligt tålig. De enda slitdelarna är de båda lager som rotorn är upphängd i och smörjer man bara dessa och byter dem om det behövs håller den här typen av motor i all evighet. Det finns exempel på asynkronmotorer som roterat utan avbrott i 70 år.

Rotor med släpringar

Motorer med släpringar på rotorn var vanligare förr än vad det är nu. Det användes för att minska startströmmen eller öka startmomentet. Nu för tiden används istället elektroniska motorstyrningar. Det vanligaste användningsområdet för denna typ av motor idag är istället i vindkraftverk för att kunna ta hand om energin i kastvindarna så att inte spänningen varierar för mycket.

Personliga verktyg