Rörförstärkare T5WAMP

ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: Rörförstärkare T5WAMP

Inlägg av ELTompa »

ECL82or i min koppling låter mycket bra. Nu lyssnar jag i två Audio Pro mindre monitor högtalare. Jag har haft högtalarna i min ägo ca 10år men aldrig använt dom förrän nu så jag är inte inlyssnad på dom ännu. Men det går definitivt att bygga bra förstärkare med andra rör än de hififantasterna har fastnat för.
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: Rörförstärkare T5WAMP

Inlägg av ELTompa »

Ombyggnation
Jag fick problem med självsvängning. Lite lurigt för jag upptäckte det inte först men ett lite swirlande ljud i högtalarna avslöjade att båda utgångstegen började självsvänga efter ca 30-60 sekunder efter start och på oscilloskopet visade det sig tydligt :)

Bild

En sak som direkt minskade självsvängningen var att koppla ena polen på högtalarutgången till jord men det tog inte bort allt

Bild

Det finns en tydlig koppling mellan den högomiga ingången, dålig skärmning och den höga spänningen på utgångsanoden. Minskar man gainet så upphör självsvängningen.
Så jag bestämmer mig för att riva hela testkonstuktionen och bygga upp den på ett bättre sätt.
Före ombyggnad ser den ut såhär

Bild

och nu ser den ut såhär

Bild

Schemat har fått en del justeringar och ritat på ett sätt som bättre beskriver hur detta ska byggas.

Bild

1. Jag har skippat ground-plane arkitekturen. Den lämpar sig mindre bra för audio med en massa osynliga jordströmmar. Jag är för insnöad på HF så det blev fel av bara farten. Gör om gör rätt. Jag låter schemat avslöja jordningssystemet som har fått blivit ett multi-star nät. Hmm vad ska man döpa det till på svenska, mångstjärnät :) ?
Första kondensatorn, närmast likriktningen, var nog helt ok kopplad i den tidigare designen men schemat har förtydligats att uppladdningsströmlopparna från dioderna går direkt till kondensatorn och ingen annan krets är inblandad.
Filterresistorn till första filterkondensatorn har delats i två motstånd.
Varje förstärkarsteg har fått sin egen stjärnpunkt att återleda sin ström till och varje filterkondensators strömkrets med sitt brukande rör har en egen strömkrets som hanterar de dynamiska förloppen.

2. Utgångstransformatorns primärsida har fått ett RC-nät som skall hålla impedansen på 5k även om transformator och framförallt högtalare inte gör det vi höga frekvenser. Stigande impedans var en stark bidragande orsak till oscillationen och RC-kopplingen testades redan i den gamla uppbyggnaden med gott resultat.

3. Byggsättet i chassit har förbättrats avsevärt med korta kopplingsvägar och utgångsanoden och ingången är väl skilda. Småsignalvägarna har fått skärmkablar.

Utöver det finns några ändringar till men låt mig återkomma angående dessa.

Nu finns inga tendenser till självsvängning och förstärkare poppar på bra utan hörbart brum.
MiaM
Inlägg: 7347
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Rörförstärkare T5WAMP

Inlägg av MiaM »

Trevligt projekt!

Ett par frågor:

Är det inte värt att kombinera två olika E12-motstånd för att hitta punkten med lägst distortion?

Bör man inte först mäta distorsionen på slutsteget för att få en kurva på distorsion i förhållande till uteffekt (eller snarare inspänning), och sen utgå från den kurvan när man optimerar arbetsförhållandet på försteget? Jag tänker alltså att man tittar på vid vilken insignal till slutsteget som distorsionen börjar öka, och optimerar försteget för lägsta distorsion både vid den punkten och vid önskad full utspänning. Eller är det automatiskt så att rörstegen får nära på försumbar distorsion när utspänningen är en bit lägre?

Borde inte nätdelen egentligen sitta på ena sidan och det kommande phonosteget på andra sidan, med slutsteget emellan? Eller är det bättre som du byggt med magnetfältet från trafona nära men utsignalen långt bort?
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: Rörförstärkare T5WAMP

Inlägg av ELTompa »

Hej MiaM
Visst skulle man kunna använda 2 motstånd ur E12 för att ta sig närmare distorsionsminimum. Det blir dock en optimering på det specifika röret så det blir inte ett generellt värde och man kan inte byta rör och tro det blir samma distorsionsvärde. Men man kanske skulle specialtrimma för varje enskilt rör i den slutgiltiga designen så jag ska ta med det framåt.

Slutsteget skulle också kunna optimera. Men frihetsgraderna är inte lika stora. Impedansen i uttrafon är det den är. Ja man kan ju välja linda egna trafar men det känns lite överkurs. Det jag tycker är roligt med detta är att få till det med delar som kan köpas. Sen är parametern uteffekt relativt fix. Visst man kan flyttas sig lite upp och ned med load-linjen och det gör skillnad men man vill ju få ut någon användbar effekt också, särskilt när effekten ändå är så begränsad som den är.
Och nej det är inte en försumbar distorsion vid låg spänning.

Jag funderade flera gånger om jag skulle flytta ut nättrafen till ena sidan men bestämde ändå att ha den i mitten. Jag vill prova och se hur mycket brum som kommer av att den är nära phono-stegen för den tänkta slutgiltiga designen ska bli en ganska kompakt sak.
Användarvisningsbild
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg: 25242
Blev medlem: 23 augusti 2006, 22:44:11
Ort: Lilla Paris
Kontakt:

Re: Rörförstärkare T5WAMP

Inlägg av HUGGBÄVERN »

Har du berättat var dina trafar kommer ifrån?
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: Rörförstärkare T5WAMP

Inlägg av ELTompa »

Hmmm, förlåt jag har nog varit otydlig. Jag har nog bara skrivit från Kina. Lite mer specifikt är uttrafarna beställda via Aliexpress och kommer från IWISTAO
Uttrafarna är benämnda IWISTAO Tube Amplifier Output Transformer 5W Z11 Single-ended och är (0-5k||0-4-8)
Från IWISTAO kommer även power-trafon
Användarvisningsbild
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg: 25242
Blev medlem: 23 augusti 2006, 22:44:11
Ort: Lilla Paris
Kontakt:

Re: Rörförstärkare T5WAMP

Inlägg av HUGGBÄVERN »

Nu minns jag att du skrev det. Jag undrar om inte jag har några liknande.
Det går ju att ändra primärimpedansen genom att ansluta högtalaren på olika uttag på sekundären. Så ska jag ändra primärimpedansen från 2K5 till 5K genom att ansluta 8ohmshögtalare till 4ohmstappen.
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: Rörförstärkare T5WAMP

Inlägg av ELTompa »

Skärmgallerskydd eller distorsionsdämpare, eller kanske både och
Jag införde ett motstånd på matningen till skärmgallret för att hindra skärmgallret från att dra för mycket ström. Det går att avläsa från rörkurvorna att strömmen i skärmgallret ökar dramatiskt när anodspänningen sjunker under 100V. I gitarrförstärkare är det inte ovanligt med ett skärmgallerskydd. Kör man förstärkaren hårt för att åstadkomma distorsion så blir varaktigheten av hög skärmgallerström så lång att skärmen kan ta skada. I hififörstärkare är detta nog inte lika vanligt men det finns en annan effekt som skulle vara intressant att åstadkomma, nämligen att motverka en del av distorsionen.
Om man inför ett motstånd på matningen till skärmgallret påverkas inte skärmgallrets spänning nämnvärt vid normal ström (ca 8mA i detta fall) men när anoden sjunker under 100V ökar strömmen i skärmgallret. Då ökar spänningen över motståndet och spänning till skärmgallret sjunker. När skärmgallerspänningen sjunker minskar också dess accelererande verkan på elektronerna på väg mot anoden och det håller tillbaka anodströmmen.
Vi får en motverkande feedback på anodens negativa halvperiod. Det kommer att motverka harmonisk distorsion som i detta fall består i att den negativa halvperioden i slutpentoden svingar mer än den positiva.

Det går att se på oscilloskopet att ett skärmgallermotstånd reducerar den harmoniska distorsionen.

Bild

Så det har en positiv inverkan på att minska den harmoniska distorsionen.

Men MiaM fick mig att fundera mer på detta. Man kanske skulle mäta upp detta lite bättre och välja ett skärmgallermotstånd som optimerar på lågt THD.
Tack MiaM! Det är frågor och förslag som dina som gör det så givande att beskriva sina projekt i forumform.

Mitt oscilloskop har FFT analys. Ingen avancerad sådan men fullt tillräcklig för att mäta detta.
Jag riggar förstärkaren genom att koppla en 8ohms last på utgången. Oscilloskopets kanal 1 till pentod-anoden, kanal två till Triod-anoden och så provkör jag med olika värden på R315

Bild

Jag väljer 4 mätpunkter som jag tycker är av intresse
1. Full effekt = 2W = 140V Va-peek (all mätning på positiva halvperiod)
2. Halv effekt = 1W = 100V Va-peek
3. Kvarts effekt = 0,5W = 70V Va-peek
4. Full insignal som skulle ge 2W ut men med volympoten på halvt pådrag (poten är log) = 32V Va-peek

En FFTmätning med scopet ser typiskt ut såhär

Bild

Praktiskt användbart dynamiskt område med scopet är ca 60dB. jag ser att vid flera mätningar så syns upp till åttonde övertonen
Så jag bestämmer mig för att räkna med 7 termer (andra - åttonde övertonen) enligt formeln
THD [%] = 100 x √(10^(2nd[dB]/10) + 10^(3d[dB]/10) + … + 10^(8th[dB]/10))
Jag bestämmer mig för att övertoner som jag inte kan läsa av i bruset anges som-60dB istället för -100dB eller annat högt värde. Jag tänker att även om resultaten kanske visas något höga så är det bättre än att luras att tro på för låga THDvärden.

Om man nu plottar resultaten så ser det ut såhär, ganska intressant

Bild

Det syns tydligt att 470ohm minskar THD vid hög effekt. Men det framkommer också att det finns en knippe andra värden på Skärmgallermotståndet som har inverkan vid lägre effekt. Ett av dessa värden är 3k som ger samma effekt som 470ohm vid max effekt men som vid halv effekt ger ett betydligt bättre THD än 470ohm

Så då knökar vi väll in 3k istället för 470ohm :)

Bild

Över 3k faller nu spänningen 22V och skärmgallerspänningen ligger nu uppmätt på 190V. Jag funderade en stund om jag skulle göra nya rör-kurvor för dom som designen är gjord för är med Vs = 200V men 190V känns nära nog inom felmarginalen så det får vara tills vidare.

En sak som skiljer nu från förut är att förstärkningen har minskat en del i hela kopplingen. Med Skärmgallermotstånd = 0ohm krävs 0,21Vpeek för att styra ut till 2W. med skärmgallermotstånd = 3k behövs 0.38Vpeek för 2W ut.
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: Rörförstärkare T5WAMP

Inlägg av ELTompa »

Phono-steget
Det som är kul när man designar för sitt höga nöjes skull är ju att man kan hoppa runt lite och mecka med olika delar utan någon egentlig tidplan. Så nu hoppar jag på phono-delen av förstärkaren.
Jag tänker mig ett Composite RIAA Network mellan de två trioderna i en ECC83. Jag fick tips av en kompis att prova bygga med 6N4 som är en Kinesisk variant av ECC83 så jag skaffade några att labba med. Dom påstås ljuda lite krispigare.

Första förstärkarsteget tänker jag maximera på gain men den måste ha tillräckligt drivimpedans för det kommande Composite nätet

Bild

Med uTracern mäter jag upp och provar en massa olika motståndsvärden för R321 och för olika Bias

Bild

R321 = 150k och Vbias = -0.6V ser ut att ge gain = x70

Hmmm, jag borde ha en ide om vilka signalspänningsnivåer som kommer vara viktiga. Jag vill ju att Phono-steget ska kunna driva ut ECL82an till full effekt
Om man gör ett blockdiagram över förstärkarstegen så borde det se ut någonting såhär

Bild

Jag vill ha lite drygt en volt ut att driva ECL82an med. Från en MM-pickup borde man få 5mVrms. Eftersom det är enklare att mäta peek med oscilloskåp så envisas jag med att omvandla till peek = 7.1mV
Om först steget har 70ggrs förstärkning så borde jag ha 0,5Vpeek att mata RIAA nätet med.
RIAAnätet dämpar allt ca 10ggr (nja kanske inte). Vill jag ha över 1Vpeek ut så måste steg två ha en förstärkning på 20-25 ggr i alla fall.

Triodsteg 2 skulle kunna få ännu lägre Anodresistor, tex 56k och en Bias på -1.2V.
Arbetspunkterna för de båda rören skulle då se ut såhär

Bild

Jag väljer låta C316 och C312 utgöra rumblefilter under 10Hz.
Själva RIAAnätet designas enligt Stanley Lipshitz paper från slutet av 70-talet med följande givna parametrar

R x C314 = 2187μs
R x C313 = 750μs
R320 x C314 = 318μs
C314 / C313 = 2.916
R / R320 = 6.8774
R = (R324 x R318)/(R324 + R318)

Så jag väljer C314 = 8n2
C313 = 8n2 / 2.916 = 2,812n => (2n2 || 560p)
Jag väljer C313B = 560pF eftersom triod-Bs Millereffekt kommer addera lite kapacitans så C313 kan hållas lite låg.
R320 = 318μs / 8n2 = 38780 => 39k
Den kombinerade R = 39k x 6.8774 = 268k
R324 = 1 / (1/268k - 1/1M) = 366k => 330k + 33k

C318 skulle kunna användas för 10Hz men jag vill inte riskera att inför konstigheter i Composite-nätet så jag ger C318 ett förhållandevis högt värde.
C318 = 1/2pi x 10Hz x 363k = 44n => 220n

För att testa phono-steget så får C311 också ett högt värde = 1uF

Nu ser schemat se ut såhär

Bild

Dags att prova hur det fungerar
Jag gör en teoretisk RIAA-kurva i Excel så jag har något att mäta emot. Den ser ut så här

Bild

Den heldragna RIAA kurvan är uppbyggd av tre tidskonstanter 75us / 318us / 3180us
Den streckade kurvan har fått ytterligare en tidskonstant på 16ms för att includera 10Hz roll off
Jag fortsätter att jämföra mina mätningar med denna som har 10Hz roll-off.

Man kan mäta phonoförstärkares kompatibiltete med RIAAkurvan på två sätt. Antingen genom att stimulera phonoförstärkaren direkt från en tongenerator eller så använder man en RIAA preemphasis krets mellan tongeneratorn och phonoförstärkaren.
I det första fallet är det bara sätta upp en tabell. Välja en lämpligt antal mätpunkter. Välja en lämplig nollnivå vid 1kHz och mäta signalnivå ut från phonoförstärkaren för varje frekvens.

Bild

För att få bra mätvärden över en så stor dynamik så provade jag lite olika metoder. Det finns en del utmaningar med att mäta detta. Det första är 1/f-bruset från rör och nätdel som gör att hela signalnivån "böljar". Jag anslöt en 100k last som motverkar stora delar av 1/f-bruset men det var inte tillräckligt.
Det som fungerade bäst var att köra singelshot på oscilloskåpet och använda markörerna på ett standardiserat sätt för varje mätpunkt. Då minskade mitt mänskligt tillförda mätbrus avsevärt.

Bild

Jag gjorde flera mätningar och mindre justeringar av kretsen. Tex. så avvek mätkurvan från standardkurvan vid höga frekvenser. Jag ökade då C313B till 680p och glappet försvann. Jag provlyssnade med och utan C317 (47p) och lämnade den tills vidare urkopplad.
Så schemat ser ut såhär just nu

Bild

Men jag var lite nyfiken på att prova göra en RIAA-preemphasis och mäta med genom den. Hittade en design på nätet från Hagerman Technology som sägs ska vara inom +/-0.4dB och har både utgång för -40dB och -60dB

Bild

Så jag byggde in detta i en liten HF-låda

Bild

Och mätte upp med denna. Fungerade hur bra som helst!

Bild

Nu mätte jag med oscilloskåpet men med denna preemphasis så är det enklare att mäta med en VU-meter. Den skall alltså visa lika-samma värde oavsett frekvens.
Man får tänka till lite när man väljer signalnivå så att man inte överstyr ingångsteget vid höga frekvenser.

Ok, det här var ju spännande, men hur låter det då?
Jag har ännu bara byggt en kanal så jag har inte mer än tjuvlyssnat lite men frekvensmessigt låter det bra och det finns bra botten i basen :-)
Däremot är ljudet en aningen sprucket i mellanregistret. Jag tror inte det har med förstärkaren att göra utan det kan mycket väl vara min nål som är slut. Ska försöka få tag i en ny. Tror inte nålarna görs längre :-( Men det finns kopior har jag sett.
Pickup = Stanton EL680
Sitter på en Technics SL1200 MK2

Hmm, men jag har ju faktiskt en Ortofon också någonstans. Vi hade dom på Radiostationen jag spelade på i många år på 80-talet men dom slet på skivorna om jag kommer ihåg rätt...
Hur som, jag har definitivt inte lyssna klart på ljudet ännu. Rapport kommer. Phonosteget fungerar iallafall som tänkt. Låter bra och brus och brum är lågt. Det sista kan komma att trimmas mer.
Jag är mer än nöjd med denna design :D
Användarvisningsbild
Magnus_K
EF Sponsor
Inlägg: 5803
Blev medlem: 4 januari 2010, 17:53:25
Ort: Skogen mellan Uppsala-Gävle

Re: Rörförstärkare T5WAMP

Inlägg av Magnus_K »

Fastän det gick 10 dagar mellan inläggen så går det för fort. Det är så mycket att ta in och fundera på.
Vet faktiskt inte om jag läst en så här lärorik "design-tråd" på EF än. Bygger mer än gärna en sån här förstärkare och sätter din stämpel på :tumupp:
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: Rörförstärkare T5WAMP

Inlägg av ELTompa »

Förlåt Magnus_K om jag skriver för fort. :)
Kul att höra du följer tråden.

Frekvensgång i slutsteget
Nu när RIAA-steget är uppmätt frekvensmässigt så kanske slutsteget också skulle få sig en genomkörare. Jag gjorde några initiala mätningar för länge sedan men kretsen har ändrats en del. Jag har också haft tid att lyssnat en del. Även om jag är ovan med mina högtalare så finns det nog lite kompenseringar att göra frekvensmässigt. Man brukar säga att om ljudet upplevs komma från högtalarna istället för att finnas i rummet så är frekvensgången inte som den ska. Det är en subjektiv betraktelse men prova själv ska du se.

Jag kopplar upp och sveper frekvens med min tongenerator och använder 1kHz som 0dB referens.

Bild

Hmm, det här såg ju inte så kul ut. I de initiala testerna var basen lite fattig med det övre frekvensspektret var ganska OK.
Ok, låt oss börja försöka ta bort saker som kan påverka basen på ett sätt som vi inte vill.
Schemat vi utgår ifrån ser ut såhär

Bild

Vi byter ut C310 och C302 mot något mycket större, i detta fall 1µ (men jag låter C304 vara kvar)

Bild

Det gjorde en viss skillnad till det bättre.
Låt oss nu göra något åt det övre frekvensspektret genom att ta bort RC-nätet över utgångstransformatorn.

Bild

Ja, har man sett, RC-nätet blev aktivt betydligt tidigare än vad jag trott. Nu börjar det hela se helt OK ut.
Men jag skulle vilja ha en flat respons ner till 60Hz och just nu ser det ut som att 60Hz ligger -2dB
Det skulle man kunna fixa med ett Bass-Boost filter tex före volympoten, typ såhär

Bild

Filternätet utgörs av R325, C319 och R327. Man kan kanske räkna ut bra värden direkt men jag vill prova och justera efter hand.
Att prova lite efterhand upplever jag ger en bättre känsla för hur kretsen beter sig och man lär sig bättre vilken dynamik och påverkan olika komponentvärden har.

Jag väljer R325=R326=100k

Jag vill ha en +2dB i basen. Det åstadkoms genom att sänka resten -2dB och låta basen vara oförändrad
Gain = 10^(-2dB/20) = 0.79
R327 = Gain x R325 / 1 – Gain = 0.79 x 100k / 1 – 0.79 = 376k => 330k + 47k

Vi börjar med att prova lägga brytfrekvensen vid 100Hz
C319 = 1 / 2π x f x R327 = 1 / 2π x 100Hz x 377k = 4n2 => 4n7

Bild

Det såg inte så dumt ut för att vara första skottet. 60Hz är upp till -0,7 dB utan överslängar för närliggande högre frekvenser.
Men 60Hz är fortfarande lite lågt.
Låt oss sänka frekvensen tex. till 80Hz och öka Gain:et till 3dB

Gain = 10^(-3dB/20) = 0.71
R327 = Gain x R325 / 1 – Gain = 0.71 x 100k / 1 – 0.71 = 245k => 220k + 27k = 247k
C319 = 1 / 2π x f x R327 = 1 / 2π x 80Hz x 247k = 8n1 => 8n2

Bild

Sådär ja, nu har vi kanske -0,3dB vid 60Hz. Det får anses bra.
Men nu krävs 1,4Vp-p för att styra ut full effekt. Det börjar bli i högsta laget.
Jag provar därför att minska R326 till 10k
Då krävs 1.2Vp-p för full utstyrning och frekvensgången påverkades inte alls. Då får det bli såhär tillsvidare

Bild

Jag låter RC-nätet över utgångstrafen vara kvar på schemat. Utan det finns det inget som hindrar slutröret från att se en impedans som drar iväg så det kanske jag behöver labba med senare.

Jaha, men hur låter det då?
Jag har bara byggt om det ena kanalen i slutsteget och jag har bara en kanal med RIAAsteg men nu kan jag jämföra de olika kanalerna i slutsteget och den kanal vi har trimmat på låter bra :)
Den oförändrade kanalen låter som förut, lite instängd och ljudet upplevs tydligt komma från högtalaren.
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: Rörförstärkare T5WAMP

Inlägg av ELTompa »

Det spruckna ljudet
När jag provspelade RIAA-steget så upplevde jag en aning sprucket ljud i mellanregister
ELTompa skrev: .... är ljudet en aningen sprucket i mellanregistret. Jag tror inte det har med förstärkaren att göra utan det kan mycket väl vara min nål som är slut...
Jag köpte en ny nål, eller rättare sagt en nytillverkad kopia till nål, för originalnålarna görs inte längre eller så kan jag inte hitta dom (Pickup = Stanton EL680)

Bild


Men den nya nålen lät än värre :(
Signalnivån från den nya nålen var något högre än den gamla orginalnålen.
Då letade jag fram en Ortofon pickup jag haft liggande i många år och provade. Den lät mjukt och fint men med något lägre signalnivå än de andra två.
Jag provade ytterliggare en Stanton EL680 pickup med båda nålarna. Den lät på samma sätt som den första Stanton pickupen så då kan vi utesluta fel i själva pickupen i säg.

Hmmm, kan det vara något som är överstyrt...
Och ja mycket riktigt. Lite lurigt innan jag kom på var men det låg i ingångsteget med trioden i ECL82. Svinget på ingången var något högre än biaseringsspäningen vilket gjorde att gallret började gå lite positivt. När det händer faller impedansen snabbt i gallret och distorsion uppstår. Men det började ju bottna lite mjukt och snyggt så när detta hände så lät det inte så illa. Men styrde man ut mer så blev det mycket tydligt.

Bild

Ok, med en enkel spänningsdelare temporärt inkopplad så lät nu orginalnålen bra igen. :D

Provade också att lyssna mer på den nya nålen. Kan konstatera att den låter inte bra :doubt:
Ja inte jätte dåligt kanske men om jag säger såhär. Hade jag köpt en ny originalnål och den lät som denna kopia hade jag gått tillbaka och reklamerat. Men nu har jag ju medvetet köpt en kopia så vad kan jag förvänta mig :). Det är en bra referens i alla fall.
MiaM
Inlägg: 7347
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Rörförstärkare T5WAMP

Inlägg av MiaM »

Som jag förstått det så är väl Jico det märke som gäller för "piratnålar", men jag kan ha blandat ihop namnet. De är väl kända för att faktiskt sikta på att bli bra, till skillnad från alla billiga som åtminstone fanns förr.

Riaa-stegen är ju lite luriga att mäta på. Antar att man egentligen vill provköra med ett passivt filter som ger omvänd riaa, och mata på line-signal och höra/titta hur det beter sig.
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: Rörförstärkare T5WAMP

Inlägg av ELTompa »

Tack MiaM för tipset om Jico. Ska kolla upp det.

Jag har mätt upp RIAAsteget både med och utan omvänd RIAA.
Min omvända RIAA-burk ser ut såhär

Bild

Mer om min RIAAuppmätning finns i detta inlägg
http://elektronikforumet.com/forum/view ... c#p1380350
MiaM
Inlägg: 7347
Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19

Re: Rörförstärkare T5WAMP

Inlägg av MiaM »

Ja, se där, jag har visst lite dålig uppmärksamhet :oops:
Skriv svar