EL384SEUL - Hifirörförstärkare med subbasslutsteg

ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: EL384SEUL - Hifirörförstärkare med subbasslutsteg

Inlägg av ELTompa »

Hej Zhorts, Ahh du menade dela upp spänningen över 1M på två motstånd. Jag läste nog lite dåligt för det fastnade liksom inte. Ja kanske... :humm:
Jag har inte tänkt använda ytmonterade komponenter men du har rätt i att kolfilm TH 1/4W nog bara är spec:ad upp till 250V. Bra synpunkt.
Kondensatorer i kretsen vill jag helst undvika. Även små sådana kan ju vid olyckliga felfall ladda upp sig till 300V och skjuta ut en otrevlig energipuls.
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: EL384SEUL - Hifirörförstärkare med subbasslutsteg

Inlägg av ELTompa »

Fler funtioner i PICcontrollern
Nästa implementerade uppgift för PICen är att möjliggöra att ta ut loggdata utan att starta förstärkaren. Den här funktionen kan man ju tycka mycket eller lite om men ett av mina mål med den här funktionen är att läsa ut data från förstärkaren lite då och då för att lära mig mer om det som händer vid uppstart och drift för att förbättra mina framtid rörkonstruktioner i allmänhet mina förstärkare i synnerhet.

Plocka ut loggdata utan att starta förstärkaren genom matning från extern strömkälla
Krav-1006: Det skall gå att läsa ut loggad driftinformation utan att förstärkaren skall behöva startas.
Uppstår det ett fel i förstärkaren vill man kunna läsa ur vad som hänt via loggen som PICen lagrar i FLASH. Då kan man strömförsörja PICen utifrån med en extern strömkälla och kommunicera via seriesnittet.
När PICen startat känner den av om Extern matning finns och startar inte förstärkare utan går direkt till promt.

Bild

Första dioden fungerar som polaritetsskydd och de andra i dioderna i serie ser till att PICen strömförsörjs i första hand från den interna nätdelen om den är påslagen.
En grön LED indikerar internt att ström utifrån finns.
Den externa matning kommer inte strömförsörja 12V systemet i förstärkare. Den kommer alltså inte driva relän eller generera NEG spänning.

Uppstart av spänningar till PICen kommer se lite olika ut. Det kan påverka hur PICen beter sig vid uppstart så där har POR (Power On Reset) fått sin delay aktiverad och BOR (Brown Out Reset) aktiverat. Under utecklande har jag haft lite problem med POR som förstör mitt E2minnesinnehåll. Jag är lite osäker på vad det är men det hänger ihop med om PICkit 3 interfacet är inkopplat vid reset eller ej och i vilket läge PICkit3 interface lämnats i från utvecklingsmiljön.
Nu har det inte hänt på länge så kanske PORdelay och BOR var lösningen men jag har detta under uppsikt. Annars går mjukvara helt stabilt i flera dagar.
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: EL384SEUL - Hifirörförstärkare med subbasslutsteg

Inlägg av ELTompa »

Mjukvaran i PICcontrollern
Mjukvara i PICen är byggt runt ett enkelt operativsystem. OSet är ett icke pre-emptive men med den regeln att ingen process får köra längre än monitortiden som i detta fall är 1ms.
Programmet är skrivet helt i assembler och koden är bankad över tre minnesbanker. Ytterligare minnesbanker används för Defaultdata, Texter och Loggdata.
E2minnet används för användarparametrar och kör data. Kördatat består av uppräknad körtid och andra parametrar som systemet löpande uppdaterar själv.

Bild

Uppstart
Efter reset görs en minimal initiering av hårdvara som I/O, Timers och oscillatorn. FD (Factory Default) knappen kollas och om den är aktiverad så rensas loggen och E2minnen får standardvärde. Initieringen fortsätter med att sätta upp E2minnet och initiera resten av hårdvaran och avslutar med att aktivera IRQ. Det kollas om PICen strömförsörjs via extern strömkälla och om så är fallet startas inte förstärkaren.

IRQ
Avbrott görs bara av UARTen och när tecknen inkommit. Om Ctrl-C tas emot flaggas det för att bryta vad som pågår. Alla specialtecken filtreras bort. Kvar att behandla är alla skrivmaskinstecken, CR, LF, BS och BELL. CR flaggar för att nu finns det ett kommando att ta hand om

Scheduler
Schedulern utgörs av en Cron process och en tillståndsmaskin som hela tiden loopar runt och inväntar en timer på 1ms. Denna enkla sort av scheduler kallas även monitorloop och litar på att enskilda lägen i tillståndsmaskinen (kalla det delprocesser) återlämnar programkontrollen till slinga inom 1ms. PICen går med 32MHz vilket gör upp till 8 instruktioner/MHz . Räknar vi lågt görs 4 instruktioner/MHz => 4000 instruktioner/loop så man hinner en hel del på 1 ms.

Cron
Cron består av tre huvuddelar:

Tidräknare
Tidräknaren räknar upp och flaggar för 1/10 sekunder, sekunder, minuter och timmar.

Larm
Krav-1201: Alla huvudmatningsspänningar skall övervakas
Krav-1202: Interntemperaturen i förstärkaren skall övervakas
Krav-1301: Förstärkaren skall automatiskt stänga av sig om den blir för varm
Övervakar huvudsakliga spänningar och interntemperaturen. Om någon spänning understiger eller överstiger valda värden stängs förstärkaren av och detta loggas som ett fel. Felfall skall undersökas innan förstärkaren på nytt startas.
Skulle förstärkarens interntemperatur bli för hög så stängs förstärkaren av och detta loggas som en varning. När temperaturen sjunkit kan förstärkaren startas på nytt.

Övervakning
Krav-1302: Förstärkaren skall automatiskt stänga av sig om insignalen tystnar längre än 10 minuter
Krav-1303: Förstärkaren skall stängas av om den varit på en lång tid
Förstärkaren är försedd med en automatisk avstängning efter en viss tid oavsett om något är fel eller inte. Detta för att den är helt tyst och enkel att glömma stänga av. Det är inte bra att låta en rörförstärkare stå och gå utan att den används då det sliter på rören på ett mer påtagligt sätt än vad du är van vid hos Solid State förstärkare. Vid automatiskt avstängning loggas eller larmas inget eftersom inget egentligt fel har hänt.
Ljudsignalen i förstärkaren övervakas. Tystnar ljudsignalen så kommer en tidräknare börja räkna ned inför att stänga av förstärkaren. Så snart ljudsignalen återkommer så nollställs tidräknaren. Skulle förstärkaren bli utan ljudsignal en längre tid så kommer förstärkaren automatiskt att stängas av. Vid automatiskt avstängning loggas eller larmas inget eftersom inget egentligt fel har hänt.

Tillståndsmaskinen
Tillståndsmaskinen utgörs av en enkel hopptabell beroende av state. Varje Process som tar lite tid delar upp sig i flera states eller delprocesser. Ingen annan Tillståndsprocess kommer att köras föräns den körande processen återstartar Kommandoprocessen i tillståndsmaskinen, så kallat ”prompt” läge.

Kommandon
Kontrollenheten exponerar en ascii terminal via RS232 där man kan skicka olika kommandon till kontrollenheten och se status för förstärkaren. Kommandotolken är ganska enkel och kommandona måste skrivas på rätt sätt för att fungera.

Terminalen
Terminalanslutningen via RS232 har en inbuffert på 20 tecken. Försöker man skriva fler skickas BELL tillbaka. Med CR (Enter) så sätts en flagg att det finns ett kommando att utvärdera och en LF returneras vilket ger en ny rad i terminalfönstret. Så länge ett kommando är inskickat till schedulern så kastas all inkommande tecken tills ny prompt visas. Processerna kan sända till terminalfönstret men det finns ingen mekanism för processen att ställa en fråga och invänta svar.
Inkommande Ctrl-C bevakas hela tiden. Om Ctrl-C mottages under tiden en process har kontrollen så skickas alltid ut ”^C” till terminalfönstret och en flagga sätts som processen förväntas läsa av vid olika tidpunkter för att kunna bryta pågående process på ett kontrollerat sätt.

Kommandotolken
Krav-1007: Det skall gå att läsa ut driftinformation under drift
Krav-1004: Det skall gå att nollställa tidräkningen för varje enskilt rör
Krav-1401: Det skall finnas funktioner som gör att man enkelt ska kunna trimma Potarna så spänningarna mäts korrekt
Krav-1402: Det skall finnas funktioner för att trimma tempsensorn
Krav-1403: Det skall gå att läsa ut fellogginformation
Krav-1404: Det skall gå att läsa ut lagrad driftinformation
Kommandon skrivs på vanligt sätt men man får inte skriva extra mellanslag eller andra tecken än exakt som beskrivs i kommandolistan. Är det ett mellanslag ska det bara vara ett mellanslag, Alltid! Parametrar förväntas ligga på på rätt position i inbufferten. Gör dom inte blir resultat vad det blir med oklar utgång. Parametrar och värden som anges som Hextal skall alltid använda versalerna A-F. Gemena bokstäver ger oklar resultat

Implementerade kommando

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: EL384SEUL - Hifirörförstärkare med subbasslutsteg

Inlägg av ELTompa »

Start och Stopp av förstärkaren
Krav-1305: Om fel upptäcks under uppstart skall förstärkaren inte startas utan gå i felläge
När man skriver kommandot start eller om förstärkaren startas utan extern matning till PICen så genomförs uppstartssekvensen. Det görs ett flertal tester under uppstarten som kan resultera i varningar eller fel. Oavsett kommer förstärkaren stängas av om något av testerna fallerar.

Bild

Om man slår av förstärkaren och sedan startar den omedelbart finns en test som kontrollerar att H11 och H21 har hunnit ladda ur. Det kan tyckas onödigt men det har den funktionen att man enkelt kan se att snabbutblödningen fungerar som den ska. Det ska gå att starta förstärkaren inom efter ca 10 sekunder men om det tar avsevärt längre tid så behöver man se över snabbutblödnings-motstånden.

Om förstärkaren gått varm och inte svalnat tillräckligt hindras också starten och en varning utfärdas.

Ser allt stabilt ut börjar uppvärmningen av rörglöden. Det görs som tidigare beskrivits med en mjukstart med hjälp av PWM. Jag har en bild på pulståget för PWMen som jag inte tror jag visat tidigare.

Bild

PWMningen av glödmatningen ser ut som tidigare visats

Bild

Därefter kontrolleras att glödspänningarna F1 – F4 ligger inom godkänt intervall.

Innan högspänningen slås på inväntas att rören skall bli varma. Det sker på en fast tid om 40 sekunder. Därefter mjukstartas högspänningen och om det går bra slås högspänningen med full effekt på.
Till sist så släpper tysningsfunktionen och förstärkaren är nu fullt operativ.

Fel under uppstart
Ofärdig utblödning och varmgång orsakar varningar men återställs normalt av sig själv.
Fel på spänningarna gör att förstärkaren behöver ses över och servas.
Alla varninga och fel loggas och kan läsas ut med kommando log.

Tystning av högtalarutgångarna
Förstärkaren har så kallade ”Mute” kretsar som hindra att högtalarna ”bumpar” till vid till och frånslag av matningspänningen. En rörförstärkare med transformator på utgången får inte lämnas utan last. Det resulterar i en okontrollerat hög spänning på primärsidan som resulterar i spänningsöverslag i rör och anslutna kretsar med fatalt resultat. Denna tystningsfunktion har därför fått en 8ohms konstlast som är inkopplad när förstärkaren är tystad.

Bild

Det finns 3st sådana tystningskretsar, en på varje högtalarutgång, men alla styrs från en och samma I/O pinne på PICen.

Stoppsekvensen
När förstärkaren stängs av automatiskt eller med hjälp av kommandot stop så görs följande sekvens. Vid automatisk avstängning så kommer PICcontrollern indikera det med att LEDstart blinkar. Detta för att indikera att förstärkarens nätströmbrytare fortfarande är på och nätspänning finns i förstärkaren.

Bild

När förstärkaren stängs av med nätströmbrytaren så triggas inte denna sekvens. Istället är konstruktionen sådan att Tystningsfunktionen aktiveras snabbt och avstängningen av högspänningen fördröjs något med hjälp av kondensatorer.

Bild

Edit: trimning av texter
Senast redigerad av ELTompa 6 augusti 2020, 07:23:23, redigerad totalt 4 gånger.
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: EL384SEUL - Hifirörförstärkare med subbasslutsteg

Inlägg av ELTompa »

Indikering med LED
Krav-1203: Vid felläge skall detta indikeras tydligt på förstärkaren.
I förstärkaren finns ett flertal LEDar. Merparten sitter på insidan och är till för service och funktionskontroll men fyra LEDar finns synligt för användaren och indikerar förstärkaren mående och aktivitet. De fyra LEDarna är grupperade två och två.

Bild

Bild

Normalt driftfall
Under normal användning får man information från LEDarna att förstärkaren är klar och användbar.

Bild

Normalt driftfall. Förstärkaren lämnas och stänger av sig själv
Om man glömmer förstärkare på för länge eller om man glömmer förstärkaren på för att ljudkällan tystnade så stänger förstärkaren av sig. Detta är en säkerhetsfunktion att förstärkare inte ska så på och bränna rören med Högspänning på i onödan.

Bild

Driftfall vid överhettning. Förstärkaren stänger av sig själv
Det finns risk för att förstärkaren blir överhettad. För att den inte skall skadas stänger den av sig själv när temperaturen inuti förstärkaren blivit för hög.

Bild

Driftfall vid för varm förstärkare vid start. Förstärkaren stänger av sig själv
En överhettad förstärkare startar inte förens temperaturen har sjunkit om du försöker starta den.

Bild

Andra varningar
Det finns ett antal varningar som kan uppstå men förstärkaren tillåts ändå att starta. Tex. Att EEprom:et laddar in en backup av kördata. Det är en varning för att något hände som inte borde hända men som inte påverkar förstärkarens drift i sig. Se listan över samtliga fel och varningsmeddelande.

Driftfall när fel uppstår
Uppstår ett allvarligt fel under uppstarten så stoppas uppstarten och förstärkaren går i felläge. Det händer om de interna matningsspänningarna inte håller sig inom givna gränser.
Samma sak händer om spänningarna under drift plötsligt skulle hamna utanför godkänt intervall.

Bild
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: EL384SEUL - Hifirörförstärkare med subbasslutsteg

Inlägg av ELTompa »

Parametrar och kördata
Krav-1001: Antalet starter skall räknas
Krav-1002: Drifttid i antal timmar skall räknas
Krav-1003: Drifttid i antal timmar för varje enskilt rör skall räknas
Krav-1005: Det skall gå att nollställa all driftinformation, så kallad "Factory default"
Användaren kan via terminalen justera parametrar och kördata. Dessa sparas i PICen EEPROM. Minnesytan är indela i flera sektionen. Användaren kan med kommandona get och set ändra valfritt innehåll.

System Init ytan
Systemet hanterar på egen hand den första ytan. AA och 55 som lagras här används som en markör för att EEminnet har initierats.
Under uppstart kollas AA, 55 och att EE format ver inte är 0x00. Stämmer inte detta data kommer programmet under uppstart att ladda EEminnet med standardvärden. Så kallad FD (Factory Default).

Bild

Kördata
Kördata uppdateras löpande av mjukvara själv utan inblandning från användaren. Eftersom det kan hända att kördatat uppdateras precis när strömmen stängs av och data då kanske blir korrupt finns där två ytor. Yta #0 är den som aktivt används. Yta #1 är en säkerhetskopia som uppdateras vid varje start.

Bild

Om kördata #0 har en giltig CRC16 så kopieras innehållet från yta #0 till yta #1 så en ny backup skapas vid varje start. Om CRC16 i kördata #0 inte överensstämmer med datainnehållet så kopieras innehåller från backupen i #1 till #0. Skulle mot förmodan även CRC16 för datainnehållet i #1 heller inte stämma så görs en återställning till standardvärden (Factory Default). På så sätt finns det alltid en uppsättning kördata som förstärkaren kan använda.

Kördatat består av tidräknare för drifttid av förstärkaren och för varje individuellt rör.

Kördatat räknar också antalet starter. Det används sedan som ett ID i loggen.

Man kan tänka sig att man byter ett rör till ett helt nytt och då vill nollställa timräknaren för just det röret. Då gör man det med kommandot set till kördatat i yta #0. Men efter det stämmer inte CRC16 längre så när man är klar med ändringarna i kördata använder man kommandot crc0 för att skriva in en ny giltigt CRC16.

Skriv aldrig till kördata på yta #1. Det finns inga skäl till det. Systemet säkerhetskopierar dina ändringar vi nästa start eller Reset. Så vill du direkt få en backupkopia till yta #1 kan du köra kommandot reset.

Användarparametrar
Ytan med användarparametrar kan man se som två olika block. Den första ytan innehåller textsträngar, ett för varje rör där rörets beteckning lagras. Denna information kommer ut när man listar förstärkarens information, se kommandot info. Skulle man byta rör till en ekvivalent typ men med annan beteckning så kan man skriva in den nya beteckningen till denna yta med kommandot set.

Bild

Den sista ytan i EEminnen håller användarparametrar.

Bild

Auto off in hours
Antal timmar innan förstärkaren automatiskt och ovillkorligen stängs av.

12V Offset
Här skall anges den spänning som PICen ligger under förstärkarens GND. Talet anges som Volt * 10 * 4
Exempel:
Du mäter upp att PICens GND liger -12.3V under förstärkarens GND. Värdet som skall matas in här blir då
  12.3 * 10 * 4 = 492 = 0x1EC

Temp Offset
Se ”Mäta interntemperaturen” för hur man räknar ut denna

Temp Fraction
Se ”Mäta interntemperaturen” för hur man räknar ut denna

H11 Soft min och max Volt

Under mjukstarten av högspänningen så kollas att spänningen är rimlig innan full effekt slås på. Dessa parametrar begränsar det tillåtna intervallet som spänningen på H11 (se schemat) får hålla sig inom. Om spänningen ligger utanför kommer förstärkaren gå i felläge.
Värdet anges som hela volt i intervallet 0x00 – 0xFF = 0V – 255V

H21 Soft min och max Volt
Under mjukstarten av högspänningen så kollas att spänningen är rimlig innan full effekt slås på. Dessa parametrar begränsar det tillåtna intervallet som spänningen på H21 (se schemat) får hålla sig inom. Om spänningen ligger utanför kommer förstärkaren gå i felläge.
Värdet anges som hela volt i intervallet 0x00 – 0xFF = 0V – 255V

H11 Full min och max Volt
När högspänningen slås på med full effekt så väntar förstärkaren några sekunder och sedan mäter och kontrollerar att spänningen på H11 (se schemat) ligger inom det angivna intervallet. Om inte går förstärkaren i felläge.
Värdet anges i hela volt men med MSB = 0x01 vilket betyder hela volt intervallet 0x00 – 0xFF = 256V – 511V.
Exempel:
Om gränsvärdet skall vara 297V blir värdet som skall matas in
  297 – 256 =  41 = 0x29

H12 Full min och max Volt
När högspänningen slås på med full effekt så väntar förstärkaren några sekunder och sedan mäter och kontrollerar att spänningen på H12 (se schemat) ligger inom det angivna intervallet. Om inte går förstärkaren i felläge.
Värdet anges i hela volt men med MSB = 0x01 vilket betyder hela volt intervallet 0x00 – 0xFF = 256V – 511V.
Exempel:
Om gränsvärdet skall vara 267V blir värdet som skall matas in
  267 – 256 =  11 = 0x0B 

H21 Full min och max Volt
När högspänningen slås på med full effekt så väntar förstärkaren några sekunder och sedan mäter och kontrollerar att spänningen på H21 (se schemat) ligger inom det angivna intervallet. Om inte går förstärkaren i felläge.
Värdet anges som hela volt i intervallet 0x00 – 0xFF = 0V – 255V

H22 Full min och max Volt
När högspänningen slås på med full effekt så väntar förstärkaren några sekunder och sedan mäter och kontrollerar att spänningen på H22 (se schemat) ligger inom det angivna intervallet. Om inte går förstärkaren i felläge.
Värdet anges som hela volt i intervallet 0x00 – 0xFF = 0V – 255V

Timtid och dess format
EEminnet för timräkningen uppdateras varje kvart. Dataformatet är sådant att timtal är det 14 högsta bitarna. Bit 1 betyder halvtimmar och Bit 0 betyder kvartar.
När sedan timmar rapporteras i loggposter så kommer bara hela timmar med. Det beror på att FLASHminnet bara är 14bitar brett.

Bild

Förstärkaren kan slås av när som helst. För att inte den tiden som har förlupit men inte nådde en hel kvart skall gå förlorad så räknas alla tidräknare upp med en kvar vid varannan start. För att förvissa mig om att denna princip verkligen skulle fungera skrev jag ett Delphi Hack som simulerar tidberäkningen

Bild

Det verkar fungera som jag tänkt. Jag låter testet utför tusen simulerade start/stopp och längden på drifttiden är satt till en slumptal mellan 1 - 300 minuter
På sista raden ser man att den summerade riktiga tiden är 2487h.
Om man inte kompenserar och bara trunc:ar bort tiden så skulle räknare i förstärkaren visa 2359h.
Med kompenseringen så visar förstärkaren istället 2484h.
Metoden får anses fungerar bra för ändamålet! :D

Ingent skydd finns för felinmatat EEdata
Man ska vet vad och hur man ska göra för att ändra innehållet manuellt i EEminnet då skyddsmekanismer saknas. Det man skriver till EEminnet kommer programmet läsa och tolka utan att ifrågasätta.
Egna minnesnoteringa får bli:
  • Glöm inte mata in körtid i EEminnet som inkluderar halvtimmar och kvartar.
  • Glöm inte skapa en ny CRC16 med kommandot crc0 om du ändrat i kördata.
  • Glöm inte fylla ut minnescellerna efter rörbeteckningen med 0x20 (space) och sista minnespositionen skall vara 0x00 (så kalla null-terminator).
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: EL384SEUL - Hifirörförstärkare med subbasslutsteg

Inlägg av ELTompa »

Loggning
Krav-1006: Det skall gå att läsa ut loggad driftinformation utan att förstärkaren skall behöva startas.
Krav-1101: Fel skall loggas
Krav-1102: I felloggen skall alla spänningar och temperaturer lagras
Krav-1103: Varje lyckad start skall loggas
Krav-1104: Varje loggning skall ha ett ID
Krav-1105: Varje loggning skall ha med total drifttid
Krav-1106: Varje fellogg skall ha alla rörs drifttid
Krav-1403: Det skall gå att läsa ut fellogginformation
Loggning av händelser sker till en loggbuffert i en av PICens kodbanker i FLASH. En loggpost är 32 adresser med 14 bitar bredd. Storleken 32 adresser är den minsta enhet som FLASH kan suddas under drift och storlek 32 adresser passa utmärkt till mängden information som skall loggas. FLASHen klarar att skrivas om > 10k antal gånger så det borde räcka.

Bild

Det finns plats för 64 loggposter i en kodbank. Det får räcka som buffer tills vidare. Posterna läggs in i loggbufferten i stigande kronologisk ordning och en pekare i EEminnet pekar alltid till nästa position att skrivas nästa loggpost till. När plats 63 nåts går pekaren till noll igen och börjar skriva över gamla loggposter. På så sätt åstadkoms en klassisk rundbuffert.Varje loggpost innehåller all data. Logposter som lagras tex under uppstart kan därför innehålla ganska låga spänningar men det är ju för att nätdelen inte getts tid att stabilisera sig. Med det sagt bör man alltså läsa av ”SecSinceStart” för står där noll så är de rapporterade garanterat ännu inte korrekt.

Loggposter och felmeddelanden
Att en loggpost lagras kan bero på olika orsaker och de delas upp i 4 kategorier:
Kördata: När allt fungerar som det ska loggas en körpost efter 30min.
Information: Information om något är annorlunda än normalt. Inte alls allvarligt.
Varning: Något har hänt som är utanför var förstärkaren kan hantera. Allvarligt men kräver bara omstart vid ett senare tillfälle
Fel: Något är direkt fel med förstärkaren som behöver undersökas närmare och lagas innan förstärkaren kan fortsätta användas. Kräver alltså service.

Bild
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: EL384SEUL - Hifirörförstärkare med subbasslutsteg

Inlägg av ELTompa »

Utformning av förstärkaren
Jag har jobbat vidare med utformningen av förstärkaren. Platsen där den är tänk att placeras har "special" byggts under renoveringen i vardagsrummet där det finns en tänkt hylla för förstärkaren som medvetet gjort så att förstärkaren tillåts vara hög istället för att ha en bred utbredning. Bilden nedan har jag visat förut i bashornsbygget

Bild

En första ofärdig CADbild finns på hur jag tänkt utforma förstärkaren

Bild

Det blir två PCB, en med nätdel och uC och det andra PCBet bär rören upptill.

Jag förbereder för en fläkt
Det kommer utvecklas ganska mycket värme i en relativt liten kapsling så jag bygger redan nu in en fläkt. Den placeras i botten för att suga in luft utifrån som blåses in i lådan så turbulent flöde uppstår. Jag funderar på att bygga slutrören luftbyggda för att luften enklare skall nå katodernas effektmotstånd. En hel del andra funderingar pågår också runt placering av andra varma komponenter.
Fläkten är tänkt att vara avstängd så länge temperaturen i förstärkaren är låg. Jag väljer en datorfläkt (4wire pwm fan). Den är enkelt att styra. PICen har en en pinne ledig och där kan man få ut en passande PWM

Bild

Specifikationen för 4tråds PWM-fläktar säger att man ska driva dess PWMinsignal med en öppen kollektor så utgången får en diod för att uppfylla det kravet.
Den mindre typen av fläktar som man kan se i datorer med storlek 80x80mm drar förhållandevis lite ström. Här är en uppmätt kurva över strömförbrukningen hos den fläkt jag valt.

Bild

Mjukvara övervakar interntemperaturen i förstärkaren och kör kylfläkten beroende på temperatur med olika fasta varvtal. När förstärkaren är kall så körs fläkten inte alls. Först när interntemperaturen når 50C startar fläkten och då går den i ett så kallat ”tyst” läge. Blir förstärkaren varmare än 60C ökar fläkten och når förstärkaren 70C börjar fläkten gå med full fart. Det är alltså ingen temperaturreglering det är frågan om. Fläktens uppgift är att minska risken för att förstärkaren skall överhettas.
Man kan stänga av fläkten via kommando men varje gång man startar förstärkaren går fläktövervakningen på igen.

Bild

Med ett kommando kan man stänga av fläktens auto-läge

Bild

Det går att läsa av fläktens PWM-dutycycle med ett "getfan" kommando och när fläkten inte är i Auto-läge kan man ställa fläktens PWM med valfri dutycycle med kommandot "setfan"

Bild

Fläkten sitter nu monterad på prototypchassit. Så här i fri luft som den sitter nu kyler den bra :)

Bild
.
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: EL384SEUL - Hifirörförstärkare med subbasslutsteg

Inlägg av ELTompa »

Jag har kommit en bit längre. Nu är själva elkonstruktionen uppdelad och fördelad på 4st PCB och volymen i chassit uppdela och planerat så att allt ska rymmas. Även internkablaget har fått sin möjliga utbredning inne i lådan även om det inte syns på bilderna. Det var lite tight att få in allt och klurigt att bygga på höjden som i detta koncept.

Bild

Bild

Här syns hur de fyra olika PCBerna ansluter mot varandra och omvärlden. Slutstegsrören luftbyggs för att isolera deras värmeutveckling och för skärmning.

Bild

Powerdelen har delats upp i två olika PCBer pga utrymmesskäl, kylning och bästa packningstäthet. Korten sitter direkt ovanför fläkten. De varma motstånden monteras på kortet baksida för att inte i onödan värma elektrolyterna och fläkten kan då mer effektivt kyla dessa.

Bild

Bild

Förförstärkarrören sitter på ett kort upptill i lådan. Schemat för dessa är delat på två blad men det utgör bara ett PCB

Bild

Bild

Uppstartsförloppen styr som beskrivits av en PIC uC med mjukstart av glödspänningar och en tvåstegsmjukstart av högspänningen. Microkontrollern kontrollerar spänningarna under uppstart och går något fel avbryts uppstarten. Microkontrollern övervakar fortsatt högspänningarna, glödspänningen och temperaturen i förstärkaren och uppstår ovanliga mätvärden stängs förstärkaren av.
Förstärkaren stängs även av om den inte får någon insignal på 10min. Så skulle man glömma stänga av den så kommer den göra det själv.

Bild

Bild
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: EL384SEUL - Hifirörförstärkare med subbasslutsteg

Inlägg av ELTompa »

Mönsterkort CADade
Nu är mönsterkorten CADade och beställda.

Förförstärkarkortet
Bild

Power Controller och spänningsmatning till glöden
Bild

Högspänningsfiltrena
Bild

Mjukstart av högspänningen
Bild
Användarvisningsbild
Limen
EF Sponsor
Inlägg: 1190
Blev medlem: 23 november 2006, 18:34:28
Ort: En bit utanför Karlstad

Re: EL384SEUL - Hifirörförstärkare med subbasslutsteg

Inlägg av Limen »

Fantastiskt väldokumenterat och roligt att följa! :tumupp:
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: EL384SEUL - Hifirörförstärkare med subbasslutsteg

Inlägg av ELTompa »

Hej Limen, tack för din kommentar. Kul att du följer tråden :)
Här kommer lite update.

Första mönsterkortet hemkommet
Första mönsterkortet hemma, det där uContrllern huserar och där finns glödmatningen och reläna för Mute funktionen. Då finns det dåligt med giltiga skäl att inte montera. Man kan ju inte ha en massa mönsterkort bara ligga där skräpa :)

Bild

Man får hålla extra koll med detta kort så jag inte monterar fel för jag har tillåtit några dödssynder när jag ritade layouten.
1. Elektrolyter är orienterade i olika riktningar, dioder lika så.
2. Onödig varians av komponentvärden (tex 1N4007 och UF4007)
Andra mindre önskvärda egenheter som montering på båda sidorna nyttjas också.
Men det har sina förklaringar, tex att enklare kunna göra skärmplan på fler ställen och därav en sträva att hålla kopparförbindelserna på bara en sida.

Bild

Det är lite tight i lådan intill ringtrafarna så de stora lytarna monteras liggande. Jag gör några 3D printade hållare som håller lytarna fixerat mot kortet.

Potarna montera på kortsidan så man enkelt ska komma åt att trimma dess. Även ICP kontakten ska titta fram. Under den sitter RESET och FactoryDefault knapparna. Dom sitter där för att man inte av misstag kan låta bli att trycka på dom under normal drift.

Bild

Potar och knappar inkapslas i en 3D printat del som i första hand ger stöd till potarna men där finns också hål ovan knapparna så man kan sticka ner en tandpetare för att trycka på dom

Bild

Alla LEDar är också framdragna till kortets överkant så att man enkelt ska kunna se dessa under drift.

Bild

Kortet kommer vara monterat stående från botten, syns i blått på nästa bild.

Bild

Jag har börjat köra igång kortet. Ingen magisk rök ännu :)
Funkar nästa direkt från start. Jag har gjort två slarvfel men som är enkla att patcha.
uC kommunicerar tillåter sig programmeras via ICP och kommunicerar fiint via RS232

Bild
ELTompa
Inlägg: 256
Blev medlem: 27 februari 2017, 22:13:28
Kontakt:

Re: EL384SEUL - Hifirörförstärkare med subbasslutsteg

Inlägg av ELTompa »

Förförstärkarkortet hemkommet och byggd
Förförstärkarkortet är som uC kortet ett ganska stort kort men än mer välpackat och monterat på båda sidorna. När jag ritade detta kort hamnade de flesta komponenterna på undersidan. Jag får säga det var lite ovant att rita med övervägande delen komponenter spegelvända. Men efter en tid så ställde hjärnan om och jag läste beteckningarna lika bra spegelvänt :-)

Bild

På ovansidan monteras effektmotstånden. Dom utvecklar en del värme så jag brukar ha dom på uppsidan. Här sitter också trimpottarna så man kan trimma in den analoga feedbacken för respetive steg och trimma centerpositionen på Bass-Drive poten som kommer sitta på fronten och göra att man kan ställa volymen till SubBasen separat. Dom tre jumprarna bryter feedbacken helt så att man kan hålla koll på att trimma feedbacken till x4.

Bild

För att underlätta att bocka och klippa effektmotstånden gjorde jag en gig med 3D skrivaren. Fungerade utmärkt

Bild

Konstantströmsänkarna som består av en LM334 och en 1N457 monteras intill varandra och får en krympslang över sig för att på det sättet få dom att hålla samma temperatur för att bättre hålla konstant ström även över temperatur.

Bild

Även om mönsterkortet ger bra precision så är rörsocklarna av keramik inte så precisa och har en hel del skvalp och oprecisas ben så för att hamna rätt gör jag en gig, även den 3D printad. Gigen kommer fungera som mall när jag ska märka ut var hålen i topp-plåten på lådan skall borras.

Bild

Jag väljer att låta en del förbindningar inte gå i kopparen utan får gå via kablage. Jag brukar göra så för glödmatningen men i detta fall får en del jordslingor och annan strömmatning också gå via kablage för att underlätta layouten. Jag 3D printar några stand-offs som håller kablarna på plats svävande över (eller rättare sagt under) kortet. Stand-off:en har ett spår och hål för bundband så förankringen kan göras smidigt.

Bild

Det var en hel del klurerier att rita detta kort men jag är nöjd för det var värt det då det blev ganska bra.
Jag har inte släppt på någon ström ännu. Lite roligt får man ju spara till senare
:-)
Användarvisningsbild
hcb
Moderator
Inlägg: 4973
Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
Skype: hcbecker
Ort: Lystrup / Uppsala
Kontakt:

Re: EL384SEUL - Hifirörförstärkare med subbasslutsteg

Inlägg av hcb »

Detta är sanslöst snyggt. Både bygget, funktionen och dokumentationen. 15 getter av 10 möjliga.
tingo
Inlägg: 228
Blev medlem: 17 maj 2017, 17:55:40
Ort: Oslo, Norge

Re: EL384SEUL - Hifirörförstärkare med subbasslutsteg

Inlägg av tingo »

Og den 3D-printede jiggen var smart!
Skriv svar