Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 17.01 2018-12-16

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Svara på tråd  [ 4 inlägg ] 
Författare Meddelande
InläggPostat: 21.42 2014-01-06 

Blev medlem: 20.04 2012-02-28
Inlägg: 15
Hej,

Igår hittade jag ett finurligt sätt att styra 220v med min arduino.

Metoden går ut på att styra en trådlös sändare med en arduino och ett relä.
Sändaren kan lätt "läras in" av ex en nexa trådlös väggkontakt och sedan användas för att slå på och av en väggkontakt. Man behöver inte bryta upp någon fjärrkontroll och löda eller skriva jobbig kod som sänder till väggkontakten. Bara sluta och öppna två kablar till sändaren med ett relä!

Det finns en tutorial på youtube om hur man går tillväga.
http://youtu.be/trZ3y4xCGhA

Tänkte att det vore bra för oss som känner en viss oro när det gäller att koppla 220. Med den här metoden blir hemautomation säkert och hur enkelt som ;)

Ha det gott!


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 23.03 2014-01-06 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 22.56 2008-11-27
Inlägg: 3142
Ort: Utanför Jönköping
Det var min tanke också när jag skulle göra det en gång för länge sen. Fast jag hade hoppats slippa reläet och köra med en transistor eller så istället. Tyvärr/som tur var kom jag aldrig riktigt till skott :) Skulle jag göra nu så skulle jag nog köra med en 433-MHz-modul istället, svårare, nördigare och roligare eller nått (framför allt skulle jag nu våga ge mig på det :) )

Men ett bra tips! :tumupp:

MVH: Mikael


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 23.53 2014-01-06 

Blev medlem: 16.14 2013-12-12
Inlägg: 38
Ort: Malmö
Vad är det för sändare?


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 12.44 2014-01-07 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 22.18 2012-08-14
Inlägg: 1023
Ort: Helsingborg
Man kan använda vanlig 433 mhz sändare som de har på kjelles.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/fjarrstyrning/433-mhz-sandarmodul-p88901
Jag gjorde ett fulhack med en nexxa strömplugg + 1wire tempsensor för att styra sousvide vattenbad med PID.

Kräven en hel del libs för att fungera och nej jag suger på kod/kommentarer.
Mest cut n paste från andra exempel.

Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
#include <math.h>
#include "HomeEasy.h"
#include <SPI.h>         
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <serLCD.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <PID_v1.h>

HomeEasy homeEasy;

// Set pin to the LCD's rxPin
int lcdpin = 6;

// Buttons are connected (top to bottom) as follows:
#define BUTTON1_PIN 10
#define BUTTON2_PIN 11


// Data wire is plugged into port 5 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 5

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

serLCD lcd(lcdpin);

//Define Variables we'll be connecting to
double Setpoint, Input, Output;

boolean relayState = LOW;
boolean changeRelay;

//Specify the links and initial tuning parameters
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, 10, 50, 10, DIRECT);

unsigned long serialTime; //this will help us know when to talk with processing

int WindowSize = 5000;
unsigned long windowStartTime;

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);void setup()
{
 
  pinMode(BUTTON1_PIN, INPUT);
  pinMode(BUTTON2_PIN, INPUT);
 
  lcd.clear();
 // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  }

        homeEasy = HomeEasy();
   homeEasy.registerSimpleProtocolHandler(printSimpleResult);
   homeEasy.registerAdvancedProtocolHandler(printAdvancedResult);
   
   homeEasy.init();

unsigned long sender = 7969226;
     unsigned int recipient = 0;
     bool command = false;
     bool group = false;
     homeEasy.sendAdvancedProtocolMessage(sender, recipient, command, group);
     
 lcd.clear();
//Start 1wire lib
 sensors.begin();

Setpoint = 62.00;
relayState = LOW;

Input = sensors.getTempCByIndex(0);
 
windowStartTime = millis();

//tell the PID to range between 0 and the full window size
myPID.SetOutputLimits(0, WindowSize);

//turn the PID on
myPID.SetMode(AUTOMATIC);

  }
 

void setCursor(int r, int c) { // 1-4, 1-20
  int x = 0x80;
 
  // Start with the row
  switch (r) {
    case 1: x+= 0; break;
    case 2: x+= 64; break;
    case 3: x+= 20; break;
    case 4: x+= 84; break;
    default: x+=0;
  }
  // And now add the column
  if (c > 0 && c < 21) {
      x+= c-1;
  }
  lcd.write(0xfe); delay(5);
  lcd.write(x); delay(5);
  delay (5);
}


void loop()
{
   

  while (digitalRead(BUTTON1_PIN) == HIGH) {     
    // incriment   
     Setpoint+=0.1;
     setCursor(4,1);
     lcd.print("SP:");
     lcd.print(Setpoint);
    delay(100); 
   }
   while (digitalRead(BUTTON2_PIN) == HIGH) {     
    // decriment   
     Setpoint-=0.1;
     setCursor(4,1);
     lcd.print("SP:");
     lcd.print(Setpoint);
    delay(100); 
   }
 
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
//  Serial.print("Temperature for the device 1 (index 0) is: ");
//  Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0)); 
    setCursor(1,1);
    lcd.print("Water:");
    lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));
    lcd.print((char)223);
    lcd.print("C");
    setCursor(2,1);
    lcd.print("Onboard:");
    lcd.print(sensors.getTempCByIndex(1), (byte) 2);
    lcd.print((char)223);
    lcd.print("C");
    setCursor(4,1);
    lcd.print("SP:");
    lcd.print(Setpoint);

Input = sensors.getTempCByIndex(0);

myPID.Compute();

 

  /************************************************
   * turn the output pin on/off based on pid output
   ************************************************/
  if(millis() - windowStartTime>WindowSize)
  { //time to shift the Relay Window
    windowStartTime += WindowSize;
  }
  setCursor(4,10);
  lcd.print(Output);

   unsigned long now = millis();
  if(now - windowStartTime>WindowSize)
  { //time to shift the Relay Window
    windowStartTime += WindowSize;
  }
  if(Output > now - windowStartTime) {
   
      if (relayState == LOW) {
        relayState=HIGH;
      unsigned long sender = 7969226;
      unsigned int recipient = 0;
      bool command = true;
      bool group = false;
      homeEasy.sendAdvancedProtocolMessage(sender, recipient, command, group);
      setCursor(3,1);
      lcd.print("ON ");
      }
  }
  else {
   
    if (relayState == HIGH) {
        relayState=LOW;
     unsigned long sender = 7969226;
     unsigned int recipient = 0;
     bool command = false;
     bool group = false;
     homeEasy.sendAdvancedProtocolMessage(sender, recipient, command, group);
     setCursor(3,1);
     lcd.print("OFF");
    }
  }


    //send-receive with processing if it's time
  if(millis()>serialTime)
  {
    SerialReceive();
    SerialSend();
    serialTime+=500;
  }
 
 
}


/********************************************
 * Serial Communication functions / helpers
 ********************************************/


union {                // This Data structure lets
  byte asBytes[24];    // us take the byte array
  float asFloat[6];    // sent from processing and
}                      // easily convert it to a
foo;                   // float array// getting float values from processing into the arduino
// was no small task.  the way this program does it is
// as follows:
//  * a float takes up 4 bytes.  in processing, convert
//    the array of floats we want to send, into an array
//    of bytes.
//  * send the bytes to the arduino
//  * use a data structure known as a union to convert
//    the array of bytes back into an array of floats

//  the bytes coming from the arduino follow the following
//  format:
//  0: 0=Manual, 1=Auto, else = ? error ?
//  1: 0=Direct, 1=Reverse, else = ? error ?
//  2-5: float setpoint
//  6-9: float input
//  10-13: float output 
//  14-17: float P_Param
//  18-21: float I_Param
//  22-245: float D_Param
void SerialReceive()
{

  // read the bytes sent from Processing
  int index=0;
  byte Auto_Man = -1;
  byte Direct_Reverse = -1;
  while(Serial.available()&&index<26)
  {
    if(index==0) Auto_Man = Serial.read();
    else if(index==1) Direct_Reverse = Serial.read();
    else foo.asBytes[index-2] = Serial.read();
    index++;
  }
 
  // if the information we got was in the correct format,
  // read it into the system
  if(index==26  && (Auto_Man==0 || Auto_Man==1)&& (Direct_Reverse==0 || Direct_Reverse==1))
  {
    Setpoint=double(foo.asFloat[0]);
    //Input=double(foo.asFloat[1]);       // * the user has the ability to send the
                                          //   value of "Input"  in most cases (as
                                          //   in this one) this is not needed.
    if(Auto_Man==0)                       // * only change the output if we are in
    {                                     //   manual mode.  otherwise we'll get an
      Output=double(foo.asFloat[2]);      //   output blip, then the controller will
    }                                     //   overwrite.
   
    double p, i, d;                       // * read in and set the controller tunings
    p = double(foo.asFloat[3]);           //
    i = double(foo.asFloat[4]);           //
    d = double(foo.asFloat[5]);           //
    myPID.SetTunings(p, i, d);            //
   
    if(Auto_Man==0) myPID.SetMode(MANUAL);// * set the controller mode
    else myPID.SetMode(AUTOMATIC);             //
   
    if(Direct_Reverse==0) myPID.SetControllerDirection(DIRECT);// * set the controller Direction
    else myPID.SetControllerDirection(REVERSE);          //
  }
  Serial.flush();                         // * clear any random data from the serial buffer
}

// unlike our tiny microprocessor, the processing ap
// has no problem converting strings into floats, so
// we can just send strings.  much easier than getting
// floats from processing to here no?
void SerialSend()
{
  Serial.print("PID ");
  Serial.print(Setpoint);   
  Serial.print(" ");
  Serial.print(Input);   
  Serial.print(" ");
  Serial.print(Output);   
  Serial.print(" ");
  Serial.print(myPID.GetKp());   
  Serial.print(" ");
  Serial.print(myPID.GetKi());   
  Serial.print(" ");
  Serial.print(myPID.GetKd());   
  Serial.print(" ");
  if(myPID.GetMode()==AUTOMATIC) Serial.print("Automatic");
  else Serial.print("Manual"); 
  Serial.print(" ");
  if(myPID.GetDirection()==DIRECT) Serial.println("Direct");
  else Serial.println("Reverse");
}


/**
 * Print the details of the advanced protocol message.
 */
void printAdvancedResult(unsigned long sender, unsigned int recipient, bool on, bool group)
{
   Serial.println("advanced protocol message");
   
   Serial.print("sender ");
   Serial.println(sender);
   
   Serial.print("recipient ");
   Serial.println(recipient);
   
   Serial.print("on ");
   Serial.println(on);
   
   Serial.print("group ");
   Serial.println(group);
   
   Serial.println();
}


/**
 * Print the details of the simple protocol message.
 */
void printSimpleResult(unsigned int sender, unsigned int recipient, bool on)
{
   Serial.println("simple protocol message");
   
   Serial.print("sender ");
   Serial.println(sender);
   
   Serial.print("recipient ");
   Serial.println(recipient);
   
   Serial.print("on ");
   Serial.println(on);
   
   Serial.println();
}


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd  [ 4 inlägg ] 

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
   
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010